Geschreven door:Liz

Datum : 24 januari 2019 Categorie : Blog

De voordelen van het spreken van een tweede taal

Spreek jij al meer talen dan Nederlands alleen? Het beheersen van meerdere talen heeft veel voordelen. Mentaal, sociaal én cognitief.

1. Meertaligheid is een verrijking voor je cv

Engels is inmiddels een lingua franca: een taal die als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt. Het is dus een middel om met mensen van andere culturen te communiceren. En ook op steeds meer universiteiten en binnen bedrijven wordt Engels als basistaal gezien. Het is daarom een taal die je zéker moet beheersen.

Maar ook het spreken van andere talen buiten Engels om verrijkt je leven én cv. Je hebt voor sommige beroepen een extra stapje voor als je een unieke taal als Spaans beheerst, en jij wordt waarschijnlijk bij een internationaal concern eerder aangenomen als je ook vloeiend Duits en Chinees spreekt, dan iemand die zich alleen beperkt tot Nederlands en Engels.

2. Meerdere talen beheersen houdt je scherp

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het spreken van meerdere talen invloed heeft op de hersenen. Zo blijkt onder andere het werkgeheugen beter te werken bij mensen die meerdere talen spreken, ook bij mensen op oudere leeftijd. Zo kunnen mensen die meerdere talen spreken efficiënter informatie verwerken dan mensen die maar één taal spreken.

“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way”
Frank Smith

3. Je stelt je eerder open voor andere culturen

Taal is onlosmakelijk verbonden met cultuur en identiteit. Het verbindt mensen en zegt iets over de culturen en landen waarin de taal een grote rol speelt. Door het leren van een nieuwe taal stel je je ook open voor deze culturen. Je kunt communiceren met native speakers en leert meer over gewoontes, normen en tradities. Je wordt ruimdenkender en stelt jezelf verkennend op.

Erick (docent Engels) over het spreken van nieuwe talen:“Ik denk dat het leren van talen goed is voor je persoonlijke ontwikkeling. Het vergroot je wereld en opent deuren. Je hebt toegang tot andere culturen als je meerdere talen spreekt. De communicatie met bijvoorbeeld China wordt makkelijker als meer mensen Chinees gaan leren. Welke taal je leert, dát hangt af van de situatie. Nu denk ik dat het bijvoorbeeld goed is als kinderen Engels leren, maar ik vind ook dat er in Europa meer aandacht besteed mag worden aan Frans en Duits.”

4. Nieuwe talen leren opent nieuwe deuren

Met het leren van nieuwe talen openen zich ook nieuwe deuren. Door het beheersen van Engels kun je communiceren met bijna iedereen in de wereld. Je kunt studies volgen en jezelf internationaal ontwikkelen. En bedenk eens wat er gebeurt als je andere vreemde talen beheerst. Je kunt praten met locals, werk doen in het buitenland zonder veel moeite te hoeven doen om je verstaanbaar te maken en andere literatuur en ideeën bestuderen. Je kunt zonder moeite verder kijken dan de Nederlandse landsgrenzen!

Wist je dat…

…je eigen moedertaal erop vooruitgaat als je nieuwe talen leert? Je pluist bij het leren van een nieuwe taal deze namelijk helemaal uit. Hierdoor word je je bewuster van de mechanismen en structuren die op de achtergrond werken. Maar andersom werkt het ook zo! Als je je moedertaal goed beheerst, helpt dat om ook andere talen goed te beheersen. Vooral als de moedertaal lijkt op de tweede taal, bevordert dat het leerproces.

Lees ook: