Over Babel

Babel is expert in taal- en communicatietrainingen voor hoger opgeleiden. We helpen particulieren en professionals, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere non-profit organisaties. We onderscheiden ons door de hoge kwaliteit van docenten, een flexibele en transparante manier van werken en onze scherpe tarieven. Babel is taalpartner van de Universiteit Utrecht. Jaarlijks helpen wij ruim 6.000 mensen om beter te communiceren.

Babel in 4 woorden:

  • Resultaatgericht: we bieden praktijkgerichte trainingen die barrières in het leven wegnemen.
  • Aandacht: we hebben oog voor de mens achter de cursist, want alleen dan kunnen we succesvol zijn.
  • Betrouwbaar: we zijn eerlijk en transparant, altijd. Onze ruime expertise resulteert in een betrouwbare aanpak.
  • Deskundig: we kiezen altijd voor de slimste methode. Onze trainers hebben veel vakkennis en ervaring.

Ons onderwijs

In het onderwijs van Babel zijn twee zaken in het bijzonder van groot belang: interactie in de les en vakkennis van de trainer. Daarnaast hanteren we voor iedere training een aantal uitgangspunten:

Taal cursussen Babel

  • De doeltaal is de voertaal. De trainer spreekt tijdens de les zo veel mogelijk de taal die hij onderwijst.
  • De cursist staat centraal. Dit is bepalend voor onder anderen werkvormen en feedback.
  • De trainer en cursist zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces.
  • De taal wordt aangeboden in een culturele context met aandacht voor interculturele communicatie en culturele verschillen.

Trainers van Babel hanteren verschillende werkvormen waarbij er een beroep wordt gedaan op de voorkennis en verschillende vaardigheden van de cursisten. Theoretische en praktische aspecten van het leren van een taal komen aan bod in activerende opdrachten. Daarbij is de trainer zich ervan bewust dat concepten op verschillende manieren uitgelegd en aangeboden kunnen worden aan de cursist. Een goede en ontspannen sfeer in de les staat bij Babel centraal, zodat de cursist wordt aangemoedigd om mee te doen aan de activiteiten of vragen te stellen.


Historie

Taalinstituut UtrechtBabel is opgericht in 1983 door een enthousiaste student Italiaans en was toen nog gevestigd in een huis aan de Koningslaan in Utrecht. Enkele jaren later kon een kantoor aan de Biltstraat worden betrokken. Na circa tien jaar was de locatie op de Biltstraat niet groot genoeg meer en verhuisde Babel naar het Lucas Bolwerk. Er werden ook maatwerktrainingen en vertalingen aan het dienstenaanbod toegevoegd. Sinds 2009 werkt Babel samen met de Universiteit Utrecht (zie onder) en verzorgen wij trainingen op het terrein van de International Campus Utrecht (Campusplein). Sinds augustus 2014 bevindt het hoofdkantoor zich op de Nieuwegracht en behoort Babel tot de grootste professionele taalaanbieders in Nederland.

James Boswell Instituut

Sinds 2009 werkt Babel samen met het James Boswell Instituut (JBI) van de Universiteit Utrecht. De samenwerking heeft geleid tot wederzijdse groei van kennis en expertise. Sinds 2012 zijn alle taalactiviteiten van JBI voortgezet onder de naam Babel.


Organisatie

De organisatie van Babel bestaat uit een directie en drie afdelingen: Programma’s, Marketing & Sales, Operations & Finance. Er werken circa 75 mensen – grotendeels taaltrainers – voor Babel.


Nieuwe mogelijkheden

Een taaltraining bestaat volgens ons allang niet meer alleen uit traditionele lessen met een docent voor de klas. Nieuwe (digitale) leermiddelen bieden een uitstekende aanvulling op het contact met de docent. Juist díe onderdelen van een taal die niet zo makkelijk in de klas te leren zijn kun je nu snel en efficiënt leren beheersen met behulp van onze geavanceerde oplossingen.


MVO

Babel probeert zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hierbij hanteren wij de volgende algemene, gangbare richtlijn:

Bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen een hoger bedrijfsrendement nastreven, maar ook de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

Babel ondersteunt de belangrijke missie van het UAF middels een jaarlijkse schenking. Enkele andere voorbeelden van MVO bij Babel: we beperken zoveel mogelijk het gebruik van papier, we steunen jaarlijks enkele goede doelen op het gebied van onderwijs, zo mogelijk kopen wij fair trade en duurzaam in, voor afspraken binnen de stad gebruiken we de fiets en niet de auto (en daarbuiten zoveel mogelijk het ov), overal vind je LED-verlichting en continue ontwikkeling van onze medewerkers is essentieel.