Over Babel

Babel is expert in taal- en communicatietrainingen voor hoger opgeleiden. We helpen particulieren en professionals, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere non-profit organisaties. We onderscheiden ons door de hoge kwaliteit van docenten, een flexibele en transparante manier van werken en onze scherpe tarieven. Babel is taalpartner van de Universiteit Utrecht. Jaarlijks helpen wij ruim 6.000 mensen om beter te communiceren.

Babel in 4 woorden:

  • Resultaatgericht
  • Persoonlijke aandacht
  • Betrouwbaar
  • Deskundig

Ons onderwijs

In het onderwijs van Babel zijn twee zaken in het bijzonder van groot belang: interactie in de les en vakkennis van de trainer. Daarnaast hanteren we voor iedere training een aantal uitgangspunten:

  • De doeltaal is de voertaal. De trainer spreekt tijdens de les zo veel mogelijk de taal die hij onderwijst.
  • De cursist staat centraal. Dit is bepalend voor onder anderen werkvormen en feedback.
  • De trainer en cursist zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces.
  • De taal wordt aangeboden in een culturele context met aandacht voor interculturele communicatie en culturele verschillen.

Trainers van Babel hanteren verschillende werkvormen waarbij er een beroep wordt gedaan op de voorkennis en verschillende vaardigheden van de cursisten. Theoretische en praktische aspecten van het leren van een taal komen aan bod in activerende opdrachten. Daarbij is de trainer zich ervan bewust dat concepten op verschillende manieren uitgelegd en aangeboden kunnen worden aan de cursist. Een goede en ontspannen sfeer in de les staat bij Babel centraal, zodat de cursist wordt aangemoedigd om mee te doen aan de activiteiten of vragen te stellen.


Historie

Babel is opgericht in 1983 door een enthousiaste student Italiaans en was toen nog gevestigd in een huis aan de Koningslaan in Utrecht. Enkele jaren later kon een kantoor aan de Biltstraat worden betrokken. Na circa tien jaar was de locatie op de Biltstraat niet groot genoeg meer en verhuisde Babel naar het Lucas Bolwerk. Er werden ook maatwerktrainingen aan het dienstenaanbod toegevoegd. Sinds 2009 werkt Babel samen met de Universiteit Utrecht en verzorgen wij ook trainingen op het terrein van de International Campus Utrecht.

James Boswell Instituut

Sinds 2009 werkt Babel samen met het James Boswell Instituut (JBI) van de Universiteit Utrecht. De samenwerking heeft geleid tot wederzijdse groei van kennis en expertise. Sinds 2012 zijn alle taalactiviteiten van JBI voortgezet onder de naam Babel.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Babel probeert zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hierbij hanteren wij de volgende algemene, gangbare richtlijn:

Bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen een hoger bedrijfsrendement nastreven, maar ook de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

Babel ondersteunt de belangrijke missie van het UAF middels een jaarlijkse schenking. Enkele andere voorbeelden van MVO bij Babel: we beperken zoveel mogelijk het gebruik van papier, we steunen jaarlijks enkele goede doelen op het gebied van onderwijs, zo mogelijk kopen wij fair trade en duurzaam in, voor afspraken binnen de stad gebruiken we de fiets en niet de auto (en daarbuiten zoveel mogelijk het ov), overal vind je LED-verlichting en continue ontwikkeling van onze medewerkers is essentieel.