Privacy Policy

Cursusadministratie

Babel behandelt persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  aan ons stelt. Babel bewaart noodzakelijke gegevens over (oud-)cursisten, opdrachtgevers, medewerkers, examenkandidaten en bedrijven. Het verzamelen en bewaren van gegevens heeft ten doel om de cursussen en examens te organiseren, bekend te maken en te evalueren.

Van cursisten worden uitsluitend de volgende gegevens bewaard:

  • naam, adres, woonplaats, land, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer;
  • cursusinschrijvingen en gegevens m.b.t. betaling;
  • cursusresultaten en presentie;
  • gegevens m.b.t. betalende instanties (NAW, contactpersonen); of DUO (BSN, contract, lening);
  • niveautoets en/of verslag van intakegesprek.

Uw gegevens kunnen door Babel worden gebruikt om u te informeren over onze diensten en producten. Als u hier géén prijs op stelt kunt u contact opnemen met Babel via info@babel.nl.

Er worden geen gegevens aan derden verstrekt tenzij:

  • dit voortvloeit uit het doel van het bestand;
  • dit wordt vereist als gevolg van een wettelijk voorschrift;
  • dit gebeurt met toestemming van de betrokkene;
  • instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken.

Een voorbeeld hiervan is de informatie-uitwisseling met DUO, UAF en instanties voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor bovengenoemde doeleinden, met een maximum van tien jaar na het afronden van het laatste traject. (Oud-)cursisten, opdrachtgevers, medewerkers, examenkandidaten en bedrijven hebben het recht om de over hen geregistreerde informatie op te vragen en eventueel te laten verwijderen.

Gegevens worden digitaal opgeslagen in sterk beveiligde databestanden. Tot de gegevens hebben alleen die  medewerkers van Babel toegang voor wie dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van de organisatie. Daarnaast hebben alle personen die toegang hebben tot de gegevens een geheimhoudingsplicht.

Website

Babel kan op deze website gebruik maken van cookies om de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Als u niet wilt dat uw gegevens als ‘cookie’ worden opgeslagen dan kunt u dat bij uw browserinstellingen veranderen.

Babel meet onder meer de mate waarin haar websites worden bezocht alsmede het klikgedrag op onze website. Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd.

Cursisten en opdrachtgevers worden over dit privacyreglement expliciet geïnformeerd bij het inschrijven voor een cursus.