Wijzigingen AKV-toets

Op 18 juli 2023 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIBG) gecommuniceerd dat de AKV toets per 1 januari 2024 wordt vervangen door taalcertificaten. Vanaf 17 juli 2023 tot 1 januari 2024 is er een overgangsperiode.

Wat betekent deze wijziging tijdens de overgangsperiode:

 • Babel blijft de AKV-toets afnemen tot 1 januari 2024 en inschrijven voor de AKV-toets blijft mogelijk.
 • Ben je al ingeschreven voor een toets? Annuleren van je AKV-toets is niet nodig en levert mogelijk vertraging op in je BIG-registratie.
 • De AKV-toets blijft tot 1 januari 2024 ongewijzigd met uitzondering van
  • Onderdeel D van de AKV-toets voor WO-beroepen is per direct verwijderd.
  • Onderdeel Beroepsinhoudelijke Uitdrukkingen van de AKV-toets MBO/HBO is per direct verwijderd.

De situatie na 1 januari 2024:

 • Voor BIG-registratie is een taalcertificaat nodig, waarbij het taalniveau middels een examen of assessment is aangetoond.
 • Een certificaat (bewijs van deelname) van een taalcursus van Babel is géén geldig bewijs voor BIG-registratie. Het taalniveau moet middels een examen of assessment getoetst zijn. Wij nemen hiervoor de assessments af en verstrekken dit taalcertificaat (bij goed resultaat). Ook kunnen wij je goed voorbereiden op de assessments.
 • Een AKV-taalcertificaat behaald voor 1 januari 2024 blijft geldig na 1 januari 2024.
 • De vereiste taalniveaus blijven ongewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen:

Hieronder hebben wij de wijzigingen per categorie opgesomd. Voor alle vragen over de wijzigingen in het beleid of de eisen rond het certificaat verwijzen wij je naar het CIBG. Je kunt contact opnemen via het klantcontactcentrum: 070 – 340 6600 of een mail sturen naar erkenningdiploma@minvws.nl.

Toets Overgangsfase t/m 31-12-2023 Vanaf 1 januari 2024
AKV-MBO De toetsen Nederlandse taalvaardigheid en Engelse leesvaardigheid gaan door zoals gepland.

Het onderdeel Beroepsinhoudelijke Uitdrukkingen is per direct verwijderd.

Taaltoets voor zorgprofessionals met 4 onderdelen: lezen, schrijven, spreken en luisteren (op B1 niveau).
AKV-HBO De toetsen Nederlandse taalvaardigheid en Engelse leesvaardigheid gaan door zoals gepland.

Onderdeel Beroepsinhoudelijke Uitdrukkingen is per direct verwijderd.

Taaltoets voor zorgprofessionals met 4 onderdelen: lezen, schrijven, spreken en luisteren (op B1 niveau).
AKV-WO (buiten EER) De toetsonderdelen A, B en C gaan door zoals gepland.

Toetsonderdeel D is per direct verwijderd.

Taaltoets voor medici met 4 onderdelen: lezen, schrijven, spreken en luisteren (op B2+ niveau).

Geen onderscheid meer in toetsen binnen <> buiten EER.

Taaltoets medici (EER) Geen wijzigingen. Taaltoets voor medici met 4 onderdelen: lezen, schrijven, spreken en luisteren (op B2+ niveau).

Geen onderscheid meer in toetsen binnen <> buiten EER.

E-maillijst ontwikkelingen taalcertificaten

Momenteel ontwikkelen wij nieuwe taaltoetsen voor medici op B2+ en taaltoetsen voor zorgprofessionals op B1 niveau. Deze bieden wij per 1 januari 2024 aan. De B1-toets (MBO-beroepen) wordt uitgebreid met het onderdeel spreekvaardigheid, conform de nieuwe eisen van het ministerie VWS. Zodra de nieuwe opzet concreet is, communiceren wij hier opnieuw over. Wil je hierover op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de mailinglijst.

Inschrijven e-maillijst

Webinar overgang AKV/taalcertificaten

Duizelt alle informatie je een beetje? Dan mag je ons aankomende webinar in samenwerking met het CIBG niet missen! We vertellen over de overgangsregeling AKV en over het behalen van taalcertificaten bij Babel vanaf 1 januari 2024. Je krijgt tips en de kans om vragen te stellen. Meld je snel aan!

Aanmelden webinar

Werkgerelateerde toetscontext

Wij zijn overtuigd van het belang van taaltoetsen die in de werkcontext worden geplaatst, omdat dit de validiteit en betrouwbaarheid van de toets waarborgt. Dit betekent dat wij werkgerelateerde casussen blijven gebruiken. We creëren hiermee voor de kandidaten een bekende en relevante context tijdens de toets, waardoor de kandidaat zich gericht en efficiënt kan voorbereiden.

Kwaliteitsborging van het taalcertificaat

Het taalcertificaat van Babel is een betrouwbare manier om aan te tonen dat je als zorgprofessional over het juiste taalniveau beschikt. Wij vinden de kwaliteitsborging van onze taaltoetsen erg belangrijk en stellen hier hoge eisen aan. De taaltoets voor zorgprofessionals is in onze ogen een high stake taaltoets, waarbij de validiteit en betrouwbaarheid geborgd moet zijn. Ook in de nieuwe situatie houden wij hieraan vast.