Inburgeringscursus: inschrijven met lening DUO

U woont in Nederland en u wilt inburgeren. Bij Babel kunt u de Nederlandse taal leren ter voorbereiding op het inburgerings- of Staatsexamen. Babel richt zich daarbij op hoogopgeleidecursisten: het tempo in de cursussen ligt vrij hoog. Daarnaast dienen cursisten de Engelse taal te beheersen, dat is (bij de start van de cursus) de steuntaal.

Babel is in het bezit van het keurmerk Blik op Werk. Hierdoor kunt u voor de betaling van de cursus geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt geen geld op uw bankrekening. DUO betaalt uw facturen voor de cursus en het examen. Zo bouwt u een lening op. U betaalt de lening later met rente weer terug aan DUO*. Meer informatie vindt u op de website van DUO.

Let op: u kunt uw DUO-lening gebruiken voor de bekostiging van cursussen Nederlands totdat u het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2 heeft afgelegd. Hierna is dit dus niet meer mogelijk!

* Bent u asielmigrant (bijvoorbeeld via UAF) en bent u binnen 3 jaar ingeburgerd? Dan hoeft u niets terug te betalen. Meer informatie leest u op deze pagina.

Als u voor de eerste keer een cursus bij Babel wil doen, volgt u onderstaande stappen:

 1. Vraag een lening aan bij DUO. U ontvangt binnen enkele weken van DUO een bevestigingsbrief met daarin vermeld de maximale hoogte van de lening.
 2. Zodra u van DUO een brief heeft ontvangen waarin een lening is toegekend (voorbeeld), maakt u online een afspraak voor een intakegesprek* met een docent van Babel. Tijdens het intakegesprek zal de docent de werkwijze van Babel toelichten en kijkt u samen of Babel de geschikte school voor u is.
  Indien u zich wilt aanmelden voor een cursus Halfgevorderden (B1) of hoger, dient u voorafgaand aan het intakegesprek online een instaptoets te maken.
 3. Het intakegesprek is op Babel en duurt ongeveer 20 minuten. Als de uitkomst van het intakegesprek is dat u een cursus bij Babel gaat volgen, bepaalt u samen met de docent welke cursus uit ons aanbod u gaat volgen.
 4. U kunt zich direct na het intakegesprek online inschrijven via een computer op Babel.
 5. U ondertekent ter plekke het cursuscontract en de factuur voor DUO.
 6. Uw inschrijving is nu definitief. Het geld wordt door DUO rechtstreeks aan Babel betaald.

* Vanaf 15 februari 2017 dient elke nieuwe cursist bij Babel een intakegesprek te hebben alvorens zich te kunnen inschrijven.

Als u al eerder een cursus bij Babel hebt gevolgd, hoeft u geen intakegesprek te hebben. U volgt onderstaande stappen:

 1. a. U schrijft zich via het online formulier in voor de gewenste vervolgcursus.
  Let op, u kunt zich alleen inschrijven voor een vervolgcursus als u de voorgaande cursus met goede resultaten heeft afgerond (dit wordt gecontroleerd door onze administratie).
  b. Kies tijdens het inschrijven voor ‘DUO-lening’.
  c. Kies tijdens het inschrijven ervoor dat Babel de benodigde boeken voor u bestelt (deze worden tevens vergoed door DUO).
 2. U ontvangt direct een cursuscontract per e-mail. Lees het contract goed door en stuur dit binnen één werkweek ondertekend retour naar contract@babel.nl.
 3. U bent pas ingeschreven nadat wij uw cursuscontract binnen één werkweek hebben ontvangen. Als wij deze niet tijdig hebben ontvangen, vervalt uw inschrijving.
 4. Binnen één werkweek ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Per post ontvangt u de factuur.
 5. Schrijf op de factuur met pen uw burgerservicenummer en uw handtekening en stuur de factuur op naar DUO:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Servicecentrum Inburgering
  Postbus 764
  9700 AT Groningen
 6. Uw inschrijving is nu definitief. Het geld wordt door DUO rechtstreeks aan Babel betaald.

Wij wensen u een leerzame cursus!