Geschreven door:Liz

Datum : 08 oktober 2018 Categorie : Blog

Academisch schrijven? Zo controleer je jouw proefschrift of scriptie

academisch schrijven
Academisch schrijven

Een proefschrift of scriptie is het resultaat van vele uren brainstormen, lezen, bronnen bestuderen, schrijven en herschrijven. Het is het kopstuk van jouw bachelor, master of promotieonderzoek en het is daarom extra belangrijk om dit meesterwerk goed te finetunen. Deze tips zullen je hierbij helpen!

1. Structuur

Kijk goed naar de structuur van je academische werk. Als het goed is heb je voordat je begon met schrijven een overzicht gemaakt van de elementen die moeten terugkomen in je stuk, die je nu kunt doornemen. Heb je bijvoorbeeld een introductie geschreven die het hele stuk samenvat en zijn alle afzonderlijke onderdelen met elkaar verbonden? Houd ook de richtlijnen van je universiteit in gedachten. Zo is een samenvatting aan het begin niet altijd verplicht.

2. Eenheid

Naast een goede structuur is ook eenheid van belang. Zijn de delen met elkaar verbonden en vormen ze ook daadwerkelijk één geheel? Gebruik je Brits-Engels of Amerikaans-Engels? Heb je italics en bold overal op dezelfde manier toegepast? Zijn de hoofdstuktitels in alle hoofdstukken op de juiste manier geschreven?

3. Academisch schrijven

Controleer voor meer eenheid ook de schrijfstijl die je hebt gebruikt. Is dit overal hetzelfde? Je schrijft dan wel voor academische doeleinden, deze stijl hoeft niet per se statisch en saai te zijn. Zoals George Orwell dat zei: “Never use the passive where you can use the active.” Maak je tekst dus vlot en prettig leesbaar waar mogelijk.

4. Fouten

Voer een goede controle uit op fouten; een controle door Word is hierbij niet voldoende! Lees je stuk goed door, zodat je alle spelling-, grammatica- en woordenschatfouten eruit haalt. Ditzelfde geldt voor dubbele spaties, foutieve enters en verspringingen. Om te voorkomen dat je over fouten heen gaat lezen, kun je het beste de tekst uitprinten en deze van boven tot onder en woord voor woord doornemen.

5. Plagiaat

Erg belangrijk binnen de academische wereld: plagiaat. Of beter gezegd: de afwezigheid van plagiaat. Ga voor een extra controle alle zinnen na en controleer of duidelijk is waar de informatie vandaan komt. Staat er een bronvermelding bij? Of komt duidelijk naar voren dat de informatie algemeen bekend of van jou afkomstig is?

6. Referenties

Gebruik de juiste referenties in de literatuurlijst en de juiste verwijzingen in de tekst. De meeste universiteiten houden een specifieke stijl aan, zoals APA. Ga bij je opleidingsinstituut na welke stijl je moet hanteren en controleer hier vervolgens je werk op. Gelukkig kun je op internet veel handige naslagwerken vinden voor het vermelden van bronnen op diverse manieren.

7. Objectieve lezer

Laat je tekst door iemand anders lezen, bij voorkeur door iemand die geen kennis heeft van het onderzoek dat je hebt uitgevoerd. Een objectieve lezer kijkt met andere ogen naar het stuk dan jijzelf of je begeleider. Hij of zij zal wellicht andere dingen opvallend vinden en andere fouten opmerken. En is het werk wel duidelijk genoeg voor iemand die er geen verstand van heeft?

Wil je professionele hulp bij het schrijven van je scriptie of proefschrift? Babel biedt verschillende cursussen academisch Engels aan, waarvan sommige zelfs online te volgen zijn!

Lees ook: