Taaltoets Nederlands voor medici uit de EER

COVID-19 update

In verband met het coronavirus hebben wij verschillende maatregelen genomen om de Taaltoets voor medici uit de EER op een veilige manier af te nemen:

  • de tafels en stoelen staan minimaal 1.5 meter uit elkaar
  • in elke ruimte is handalcohol aanwezig
  • na het gebruik van de computer wordt de werkplek gereinigd
  • na afloop van de toets wordt de ruimte gereinigd

We vragen je aandacht voor het volgende:

  • heb je (milde) verkoudheidsklachten, dan kunnen wij de toets niet afnemen. Je kunt tot 48 uur voor het toetsmoment de toets kosteloos verplaatsen.
  • heb je (milde) verkoudheidsklachten gehad? Dan mag je naar de toets komen indien je 24 uur klachtenvrij bent.

BIG-register

Wie in Nederland aan de slag wil als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog moet staan ingeschreven in het BIG-register. Per 1 januari 2017 is een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie. In de volgende gevallen moet je hiervoor een extra certificaat behalen:

  • Je hebt jouw diploma binnen de Europese Economische Ruimte (EER) behaald en je diploma kan automatisch erkend worden.
  • Je opleiding in Nederland werd in het Engels gegeven.

Het certificaat dat je ontvangt, na het succesvol afleggen van de Taaltoets Nederlands, is het bewijs van taalvaardigheid en is geldig tot 2 jaar na afgifte. Het certificaat is één van de vereisten voor registratie in het BIG-register. Neem voor meer informatie rondom jouw BIG-registratie contact op met het BIG-register.

Data en inschrijven

Taaltoets Nederlands

De Taaltoets Nederlands toetst jouw kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal. Om de Taaltoets goed te kunnen maken, moet je de Nederlandse taal beheersen op B2/C1-niveau. Op de Taaltoets Nederlands zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

» Algemene Informatie Taaltoets Nederlands (incl. informatie over voorbereiding)
» Voorbeeldtoets

Heb je jouw diploma niet binnen maar buiten de EER behaald? Dan moet je de AKV-toets doen in plaats van de Taaltoets Nederlands.