Taaltoets Nederlands voor medici uit de EER

Wie in Nederland aan de slag wil als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog moet staan ingeschreven in het BIG-register. Per 1 januari 2017 is een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie. In de volgende gevallen moet u hiervoor een extra certificaat behalen:

  • U heeft uw diploma binnen de Europese Economische Ruimte (EER) behaald en uw diploma kan automatisch erkend worden, of
  • Uw opleiding in Nederland werd in het Engels gegeven.

Het certificaat dat u ontvangt, na het succesvol afleggen van de Taaltoets Nederlands, is het bewijs van taalvaardigheid en is geldig tot twee jaar na afgifte. Het certificaat is één van de vereisten voor registratie in het BIG-register. Neem voor meer informatie rondom uw BIG-registratie contact op met het BIG-register.

» Direct naar het online inschrijfformulier Taaltoets Nederlands

Taaltoets Nederlands

De Taaltoets Nederlands toetst uw kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal. Om de Taaltoets met goed gevolg te kunnen afleggen, moet u de Nederlandse taal beheersen op B2/C1-niveau.

» Download Algemene Informatie Taaltoets Nederlands (incl. informatie over voorbereiding)
» Download Voorbeeldtoets

Op de Taaltoets Nederlands zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Heeft u uw diploma niet binnen, maar buiten de EER behaald dan moet u de AKV-toets doen in plaats van de Taaltoets Nederlands.