Taaltoets Nederlands voor medici uit de EER

BIG-register

Wie in Nederland aan de slag wil als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog moet staan ingeschreven in het BIG-register. Per 1 januari 2017 is een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie. In de volgende gevallen moet je hiervoor een extra certificaat behalen:

  • Je hebt jouw diploma binnen de Europese Economische Ruimte (EER) behaald en je diploma kan automatisch erkend worden.
  • Je opleiding in Nederland werd in het Engels gegeven.

Het certificaat dat je ontvangt, na het succesvol afleggen van de Taaltoets Nederlands, is het bewijs van taalvaardigheid en is geldig tot 2 jaar na afgifte. Het certificaat is één van de vereisten voor registratie in het BIG-register. Neem voor meer informatie rondom jouw BIG-registratie contact op met het BIG-register.

Inschrijven voor Taaltoets


Taaltoets Nederlands

De Taaltoets Nederlands toetst jouw kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal. Om de Taaltoets goed te kunnen maken, moet je de Nederlandse taal beheersen op B2/C1-niveau. Op de Taaltoets Nederlands zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

» Algemene Informatie Taaltoets Nederlands (incl. informatie over voorbereiding)
» Voorbeeldtoets

Heb je jouw diploma niet binnen maar buiten de EER behaald? Dan moet je de AKV-toets doen in plaats van de Taaltoets Nederlands.

Meld je aan!Examentraining voor de Taaltoets

Wil je aan het werk in de Nederlandse gezondheidszorg als arts, apotheker of psycholoog en wil je je goed voorbereiden op de Taaltoets? Bekijk dan eens onze speciale examentraining!