Geschreven door:Liz

Datum : 25 juli 2019 Categorie : Blog

Onbewuste manieren om een taal te leren

Wil jij een nieuwe taal leren? Dan weet je dat je daar tijd in moet investeren. Je zult actief bezig moeten zijn met het leren van grammaticaregels, het leren van woordjes en het oefenen van je spreekvaardigheid. Tijdens de taalles, maar zeker ook daarbuiten. Hoe meer tijd je erin steekt, hoe beter je een taal zult leren. Maar wist je dat je jouw taalvaardigheid ook op onbewust niveau kunt verbeteren?

Laat de teugels wat vieren 

Kun jij nogal zenuwachtig worden als je een nieuwe taal moet leren? Vraag je je af of je er niet te oud voor bent? Of zie je op tegen het leren ‘omdat je het al jaren niet gedaan hebt’? Dan kan het onderzoek van Finn (2014) je misschien geruststellen. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat je een taal niet alleen leert als je hier actief mee bezig bent, maar ook als je hier níet bewust mee bezig bent.

Dit onderzoek werd uitgevoerd onder twee groepen volwassenen. De ene groep volwassenen werd verteld om alleen te luisteren naar een kunstmatige taal en de andere groep volwassenen werd verteld om actief de woorden en categorieën (grammatica) van deze kunstmatige taal te leren. Uit dit onderzoek bleek dat de volwassenen die actief de taal probeerden te leren, vooral de woorden heel goed konden onthouden. Bij de volwassenen die alleen luisterden naar de taal, bleef de structuur van de taal beter bij.

Actief leren is dus nodig, maar ook als je op een passieve manier met een taal bezig bent neem je deze in je op. Je hebt een goede basis nodig en die leer je tijdens een taalles. Maar daarentegen mag je de teugels soms best wat laten vieren en mag je ook wat soepeler met een taal omgaan. Speel ermee! Ga proberen, ga doen en leer van dit proces. Ook zo vergroot je jouw taalvaardigheid.

Taalkennis verbeteren op onbewust niveau

Een passieve manier die je dus kan helpen om een taal nog beter te leren, is door veel te luisteren naar de klanken van een taal. Ook als je nog geen idee hebt wat er wordt gezegd! Uit een onlangs gepubliceerde studie blijkt dat volwassenen die blootgesteld worden aan de geluiden van een taal, zo gaandeweg de verschillende klanken leren onderscheiden.

In het onderzoek luisterden Finse moedertaalsprekers 2 uur per dag naar het Mandarijn terwijl ze ondertussen andere dingen aan het doen waren. Ze luisterden dus op een heel passieve manier, zonder dat ze er bewust aandacht aan hoefden te besteden. En uit het onderzoek bleek dat de proefpersonen daadwerkelijk beter werden in het onderscheiden van de verschillende spraakgeluiden in het Mandarijn!

Passief luisteren naar een taal kan dus een heel mooi aanvulling zijn op taallessen. Ben je net begonnen met het leren van een taal? Probeer dan als je thuis bent regelmatig te luisteren naar de klanken van deze taal terwijl je iets anders aan het doen bent (wat niet heel veel denkwerk vereist). Bijvoorbeeld tijdens het koken, fietsen of schoonmaken.

Leerpauzes zijn niet erg

Voel jij je schuldig als je een keer niet bezig bent met het leren van een taal, bijvoorbeeld omdat het weekend of vakantie is? Weet dan dat leerpauzes juist bijdragen aan je leerprestaties. Je geeft jezelf rust om te reflecteren, nieuwe inzichten op te doen en je focus te hervinden. En ondertussen hebben je hersenen alle tijd om de informatie die je hebt opgenomen te verwerken.

Ook toewerkend naar een deadline (bijvoorbeeld een eindtoets of examen) is het niet verkeerd om pauzes te nemen. Heb je ooit gehoord van het spacing effect? Dit betekent dat het leren van deelvaardigheden als grammatica en woordenschat effectief is als je dit doet met tussenpozen. Je spreidt het leren uit over een langere periode in plaats van dat je in korte tijd veel in je hoofd stampt. Dit doe je met tussenpozen van ongeveer 10 procent. Moet je bijvoorbeeld over een maand iets weten? Dan leer je dat nu en herhaal je het elke 3 dagen. Deze lange pauzes zorgen ervoor dat je hersenen de stof beter kunnen verwerken en je deze uiteindelijk ook beter onthoudt!

Buiten taallessen om kun je dus ook werken aan het leren van een taal.  Toch vormen taallessen de basis. Vooral voor spreek- en luistervaardigheden is het fijn om met een groep en onder begeleiding van een docent je taalvaardigheid te vergroten. Wil je meer weten over de taalcursussen die Babel aanbiedt? Bekijk dan ons cursusaanbod!

Lees ook: