Datum : 15 oktober 2021 Categorie : Nieuws

Blik op Werk over Babel

In het kader van het keurmerk Blik op Werk vindt er elke vier jaar een inspectie in de klas plaats. Een inspecteur heeft een gesprek met de manager onderwijs, woont lessen bij en praat na afloop met cursisten en de docenten. In het inspectierapport worden de lessen en de organisatie van Babel als volgt beschreven:

Het management is inhoudelijk sterk en vakkundig, het docententeam ervaren en betrokken. Cursisten weten deze taalaanbieder dan ook vanuit de wijde omgeving te vinden, in de overtuiging dat zij zich de Nederlandse taal hier op een gedegen en aansprekende manier eigen zullen maken. Belangrijke kernwaarden van de organisatie zijn zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces.

De leerlijn en structuur van de lessen is duidelijk en overzichtelijk. Docenten weten een goede koppeling te maken tussen de lesstof en de ervaringen en interesses van cursisten. In de lessen komen veel finesses van de Nederlandse samenleving aan de orde. Er wordt ingegaan op diverse maatschappelijke aspecten en er is ruimschoots aandacht voor culturele verschillen. Docenten weten hierbij de belangstelling van cursisten te prikkelen.

Er worden gevarieerde oefenvormen gebruikt die communicatie tussen de cursisten teweegbrengen. De docenten weten de instructies kort en bondig te formuleren, waardoor de cursisten meteen aan de slag kunnen. Dit draagt bij aan een hoog leerrendement. De cursisten werken ontspannen en geconcentreerd en worden met respect bejegend.

Lees ook: