Cursus Arabisch 7 (A2 → A2+)

Niveau: Halfgevorderd (A2/B1)

In cursus Arabisch niveau 7 leer je om je nog beter en preciezer in het Arabisch uit te drukken. Het Arabisch is een subtiele taal, rijk aan synoniemen, uitdrukkingen en zegswijzen. Een betere beheersing van het Arabisch zorgt ervoor dat je nog beter contact kunt leggen. Je werkt toe naar taalniveau A2+.

 

Deze cursus is momenteel niet ingepland. Misschien is een privétraining iets voor jou? Of bekijk eens onze andere groepscursussen.

 

Over de cursus Arabisch niveau 7

In de cursus Arabisch niveau 7 leer je vloeiender te communiceren en met meer zelfvertrouwen te spreken. Alle vaardigheden in de cursus komen aan bod: spreken, luisteren, schrijven en lezen.

Door rollenspellen, voorbereide en ongeleide gesprekken, video’s en audiofragmenten en door verschillende praktijksituaties te bespreken, leer je spontaan te spreken over verschillende onderwerpen zoals klimaat, media, maatschappij en cultuur. Daarnaast beschik je over voldoende vaardigheden om een duidelijke tekst over een bepaald onderwerp te schrijven.

 • In deze cursus oefen je met het lezen van langere artikelen en met het opzoeken van specifieke informatie in geschreven teksten. Je begrijpt de hoofdgedachte van een artikel en je kunt hier een aantal vragen over beantwoorden
 • Op het gebied van spreek- en schrijfvaardigheid ga je aan de slag met lastige zinsconstructies zoals het geven van advies en het bekritiseren van een onderwerp. Je leert de passieve vorm te gebruiken in de tegenwoordige en verleden tijd om bijvoorbeeld processen te kunnen beschrijven. Ook leer je de eenvoudige toekomende tijd om toekomstige gebeurtenissen of plannen uit te drukken.
 • Kennis van de Arabisch cultuur is hierbij niet onbelangrijk: daarom leer je ook over Arabische spreekwoorden, uitdrukkingen, variatie van uitspraak in dialecten etc.
 • Daarnaast raak je vertrouwd met de volgende onderwerpen: de actualiteit en nieuws, het menselijke lichaam, gezondheid, filmgenres en kunsten.

De cursus is geschikt als je de cursus Arabisch niveau 6 hebt afgerond of als je via een andere weg over A2 niveau beschikt, bijvoorbeeld via het succesvol afronden van de lesmethode Mastering Arabic 1 en de lesmethode Mastering Arabic 2 (t/m hoofdstuk 9). Weet je niet zeker wat jouw taalniveau is? Doe dan onze gratis instaptoets.

Leerdoelen

In de cursus Arabisch niveau 7 werk je toe naar taalniveau A2+.

Na het afronden van deze cursus:

 • kun je spontaan spreken met Arabische moedertaalsprekers
 • begrijp je de hoofdgedachte van langere Arabische artikelen;
 • beschik je over voldoende vaardigheden om een duidelijke tekst over een actueel onderwerp te schrijven.
 • ben je optimaal voorbereid op een verblijf in een Arabisch land en op het werken met mensen met een Arabische achtergrond.

Methode

 • Als lesmethode gebruiken we het boek Mastering Arabic 2. Deze methode bevat een gevarieerd aanbod van dialogen, teksten, oefeningen en culturele insights. Dankzij de bijbehorende website en app krijg je op een interactieve en constructieve manier de Arabische taal onder de knie. We gaan ervan uit dat je het boek tijdens de eerste bijeenkomst bij je hebt.
 • Tijdens de cursus Arabisch niveau 7 gaan we de eerder behandelde stof van de cursussen Arabisch 1 tot en met 6 actief toepassen en herhalen. Hiernaast breiden we onze kennis uit door verder te werken met het boek ‘Mastering Arabic 2’ (t/m hoofdstuk 9). Zorg ervoor dat je de kennis van hoofdstuk 1 tot en met 9 hebt herhaald voordat je aan de cursus begint.
 • De les start met een korte terugblik op de vorige les en met het beantwoorden van vragen over het huiswerk. Er wordt vervolgens klassikaal, individueel of in groepjes gewerkt aan de oefeningen uit het tekstboek en aan aanvullende taken. Tijdens de lessen wordt een veelvoud aan interactieve werkvormen gebruikt om de cursisten actief bij de les te betrekken.
 • Alle vaardigheden komen tijdens de lessen aan bod, maar de nadruk ligt in de lessen op spreek- en luistervaardigheid. De voertaal in de lessen is zo veel mogelijk Arabisch en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke teksten en video’s.

Tijdsinvestering

 • De cursus Arabisch niveau 7 bestaat uit 9 bijeenkomsten van anderhalf uur.
 • Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk leert van de bijeenkomsten, verwachten we van jou dat je ongeveer twee uur per week aan zelfstudie besteedt. Natuurlijk ontvang je hier lesmateriaal en opdrachten voor, die tijdens de bijeenkomsten zullen worden besproken.

Praktisch

 • De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Arabisch. Voor organisatorische vragen zal Nederlands worden gehanteerd.
 • Als lesmethode gebruiken we het boek Mastering Arabic 2. Via onze speciale boekenpagina kun je het benodigde boek voor deze cursus bestellen. We gaan ervan uit dat je het boek tijdens de eerste bijeenkomst bij je hebt. Heb je de cursus Arabisch niveau 6 gevolgd bij Babel? Dan hoef je geen nieuw boek te bestellen. Deze cursus maakt gebruik van dezelfde lesmethode.
 • Je ontvangt een bewijs van deelname als je hebt deelgenomen aan 8 van de 9 bijeenkomsten.
 • Werk je bij de Universiteit Utrecht of sta je bij deze universiteit ingeschreven als (exchange) student? Dan krijg je 15% korting op deze cursus! Schrijf je in met je UU e-mailadres, dan wordt de korting automatisch verwerkt.