Cursus Arabisch niveau 6

Heb je de cursus Arabisch 5 gevolgd en wil je de lesstof nog beter ontwikkelen en verdiepen? Of heb je op een andere manier kennis van Arabisch op A2-niveau en wil je deze praktisch gaan leren toepassen? Dan is de cursus Arabisch niveau 6 geschikt voor jou.

Er is (nog) geen nieuwe cursus ingepland.

Deze training kan ook in maatwerkvorm worden aangeboden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Algemeen

Cursus Arabisch leren Utrecht

In de cursus Arabisch niveau 6 leer je om jezelf nog beter uit te drukken in het Arabisch. Tijdens de cursus Arabisch niveau 6 leer je de eerder verworven kennis, woordenschat en grammatica uitbreiden om in meer detail te kunnen communiceren. Je oefent verder met de basisregels van de grammatica door de toepassing hiervan in concrete opdrachten. Zo bereid je in deze cursus een presentatie voor in het Arabisch en schrijf je korte brieven.

Klassikaal en in kleine groepjes oefenen we actief met gesprekken voeren in verschillende situaties en over verschillende onderwerpen, waaronder je dagelijkse routine, reizen, eten en kleding. Deze kennis is direct toepasbaar in het dagelijks leven.

Tijdens de cursus Arabisch niveau 6 gaan we de eerder behandelde stof van Arabisch 1 t/m 5 actief toepassen en herhalen. Hiernaast breiden we onze kennis uit door verder te werken met het boek Mastering Arabic 2, hoofdstuk 5 tot en met 8. Zorg ervoor dat je de kennis van hoofdstuk 1 tot en met 4 hebt herhaald voordat je aan de cursus begint.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus Arabisch niveau 6 ben je in staat om:

  • uitgebreider over jezelf en je eigen achtergrond te vertellen;
  • te praten over vrije tijd;
  • over reizen en toerisme in de Arabische wereld; over eten en over kleding.

Je begint langere teksten te schrijven en bent ook in staat specifieke informatie te halen uit authentieke teksten, video’s en audiofragmenten. Naast taalkundige kennis wordt in deze cursus ook nader ingegaan op de Arabische cultuur van verschillende Arabische landen. De cursus staat in het teken van verdieping van de eerder opgedane kennis door middel van cyclische herhaling.

Methode

De les start met een korte terugblik op de vorige les en met vragen van de cursisten. De cursisten bereiden thuis het huiswerk voor en kijken dit ook zelf na.

Er wordt klassikaal, individueel of in groepjes gewerkt aan de oefeningen uit het tekstboek en aan aanvullende taken. Tijdens de lessen wordt een veelvoud aan interactieve werkvormen gebruikt om de cursisten actief bij de les te betrekken.

Alle vaardigheden komen tijdens de lessen aan bod, maar de nadruk ligt in de lessen op spreek- en luistervaardigheid. De voertaal in de lessen is zo veel mogelijk Arabisch en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke teksten en video’s.

Tijdsinvestering

De cursus Arabisch niveau 6 bestaat uit 9 bijeenkomsten van 1,75 uur bij Babel in Utrecht.

Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk leert van de bijeenkomsten, verwachten we van jou dat je ongeveer twee uur per week aan zelfstudie besteedt. Natuurlijk ontvang je hier lesmateriaal en opdrachten voor, die tijdens de bijeenkomsten zullen worden besproken.

Praktisch

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Arabisch. Voor organisatorische vragen zal Nederlands worden gehanteerd.  

Als lesmethode gebruiken we de methode Mastering Arabic boek 2, hoofdstuk 5-8.

Er is geen eindtoets. Je ontvangt een bewijs van deelname als je hebt deelgenomen aan 8 van de 9 bijeenkomsten.  

Korting voor studenten en werknemers Universiteit Utrecht  
Werk je bij de Universiteit Utrecht of sta je bij deze universiteit ingeschreven als (exchange) student? Dan krijg je 25% korting op deze cursus.