Cursus Arabisch niveau 6

Niveau: Halfgevorderd (B1/B2)

Heb je de cursus Arabisch 5 gevolgd en wil je de lesstof nog beter onder de knie krijgen? Of heb je op een andere manier kennis van Arabisch op A2- niveau en wil je deze praktisch gaan leren toepassen? Dan is de cursus Arabisch niveau 6 geschikt voor jou. In deze cursus werk je toe naar taalniveau A2.

Onze klassikale cursussen worden op dit moment, en in ieder geval tot en met 20 april 2021, in de virtual classroom gegeven. In verband met de lockdown en de avondklok vinden op dit moment de meeste cursussen volledig plaats in de virtual classroom. Voor de lessen op onze locaties houden wij rekening met verschillende scenario’s voor de start van de cursussen op of na 19 april. Wij schetsen hierbij graag hoe je cursus op locatie eruit kan gaan zien.

Er is (nog) geen nieuwe cursus ingepland.

Deze training kan ook in maatwerkvorm worden aangeboden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Algemeen

Cursus Arabisch leren Utrecht

In de cursus Arabisch niveau 6 leer je om jezelf nog beter uit te drukken in het Arabisch. Tijdens de cursus Arabisch niveau 6 leer je de eerder verworven kennis, woordenschat en grammatica uitbreiden om in meer detail te kunnen communiceren. Je oefent verder met de basisregels van de grammatica door de toepassing hiervan in concrete opdrachten. Zo bereid je in deze cursus een presentatie voor in het Arabisch en schrijf je korte brieven.

Klassikaal en in kleine groepjes oefenen we actief met gesprekken voeren in verschillende situaties en over verschillende onderwerpen, waaronder reizen, eten, kleding en onderwijs. Deze kennis is direct toepasbaar in het dagelijks leven.

Leerdoelen

In de cursus Arabisch niveau 6 werk je toe naar taalniveau A2. De cursus is daarom geschikt als je de cursus Arabisch niveau 5 hebt afgerond of als je via een andere weg over niveau A2- beschikt, bijvoorbeeld via het succesvol afronden van de lesmethode Mastering Arabic 1 of de lesmethode Mastering Arabic 2 (t/m hoofdstuk 4).

Na het afronden van deze cursus: 

  • heb je voldoende taalvaardigheid om in het Arabisch een korte presentatie te houden;
  • kan je in het Arabisch korte teksten schrijven over vertrouwde, persoonlijke onderwerpen.
  • kun je advies vragen over een bepaald onderwerp en instructies geven
  • kun je deelnemen aan een gesprek over reizen, eten, kleding, onderwijs en actuele gebeurtenissen;

en ben je klaar voor de cursus Arabisch niveau 7.

Methode

Als lesmethode gebruiken we het boek Mastering Arabic 2. Deze methode bevat een gevarieerd aanbod van dialogen, teksten, oefeningen en culturele insights. Dankzij de bijbehorende website en app krijg je op een interactieve en constructieve manier de Arabische taal onder de knie. We gaan ervan uit dat je het boek tijdens de eerste bijeenkomst bij je hebt.

Tijdens de cursus Arabisch niveau 6 gaan we de eerder behandelde stof van Arabisch 1 t/m 5 actief toepassen en herhalen. Hiernaast breiden we onze kennis uit door verder te werken met het boek Mastering Arabic 2 (t/m hoofdstuk 9). Zorg ervoor dat je de kennis van hoofdstuk 1 tot en met 4 hebt herhaald voordat je aan de cursus begint.

De les start met een korte terugblik op de vorige les en met het beantwoorden van vragen over het huiswerk. Er wordt vervolgens klassikaal, individueel of in groepjes gewerkt aan de oefeningen uit het tekstboek en aan aanvullende taken. Tijdens de lessen wordt een veelvoud aan interactieve werkvormen gebruikt om de cursisten actief bij de les te betrekken.

Alle vaardigheden komen tijdens de lessen aan bod, maar de nadruk ligt in de lessen op spreek- en luistervaardigheid. De voertaal in de lessen is zo veel mogelijk Arabisch en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke teksten en video’s.

 

Tijdsinvestering

De cursus Arabisch niveau 6 bestaat uit 9 bijeenkomsten bij Babel in Utrecht.

Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk leert van de bijeenkomsten, verwachten we van jou dat je ongeveer twee uur per week aan zelfstudie besteedt. Natuurlijk ontvang je hier lesmateriaal en opdrachten voor, die tijdens de bijeenkomsten zullen worden besproken.

Praktisch

  • De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Arabisch. Voor organisatorische vragen zal Nederlands worden gehanteerd.
  • Als lesmethode gebruiken we het boek Mastering Arabic 2. Deze methode bevat een gevarieerd aanbod van dialogen, teksten, oefeningen en culturele insights. Dankzij de bijbehorende website en app krijg je op een interactieve en constructieve manier de Arabische taal onder de knie. Via onze speciale boekenpagina kun je het benodigde boek voor deze cursus bestellen. We gaan ervan uit dat je het boek tijdens de eerste bijeenkomst bij je hebt. Heb je de cursus Arabisch niveau 5 gevolgd bij Babel? Dan hoef je geen nieuw boek te bestellen. Deze cursus maakt gebruik van dezelfde lesmethode.
  • Er is geen eindtoets. Je ontvangt een bewijs van deelname als je hebt deelgenomen aan 8 van de 9 bijeenkomsten.
  • Werk je bij de Universiteit Utrecht of sta je bij deze universiteit ingeschreven als (exchange) student? Dan krijg je 15% korting op deze cursus! Schrijf je in met je UU e-mailadres, dan wordt de korting automatisch verwerkt.