Zakelijk Japans

De Japanse taal is een middel om uw zakelijke partner tegemoet te komen. In de training Zakelijk Japans zal uw communicatie met Japanners verder verbeteren door begrip van typisch cultuurgebonden gedrag.

Inhoud cursus

De onderwerpen kunnen naar behoefte op maat gemaakt worden.

1. Gezichtsverlies. Wanneer is een ´ja´ een ´nee´?
Directe versus indirecte communicatie in het belang van de groep. ´ja´ zeggen en ´nee´ doen.
Hoe kunt u beleefd een verzoek weigeren of kritiek geven op een voorstel? Onze Nederlandse directheid ´Zeg maar gewoon ja of nee´ en eerlijkheid in communicatie.

2. Stilte en non-verbale communicatie
Betekent stilte dat men niets weet te zeggen? Strategisch stil zijn is een Japanse tactiek.
In Japan is men gewend aan stilte en pauzes in gesprekken. Passieve communicatie versus (pro)actieve communicatie. Demonstratie in plaats van conversatie. Hoe legt u contact?
Welke non-verbale signalen stuurt u uit? Waar moet u beter op letten?

3. Omgaan met leiderschap, senioriteit en hiërarchie
Aanspreektitels in Japan en autoriteit. Begroeten en gebruik van het woord ´san´. Wat is san?
Hoe verschilt Japans leiderschap van Nederlands leiderschap? Hoe gebruikt u ruimte?

4. Vergaderen en onderhandelen
Onderwerpen: assertiviteit bij overleg, risico en contracten, omgang met bureaucratie, openbaar spreken en het verkrijgen van consensus. Hoe behaalt u maximaal resultaat en optimale medewerking van Japanse zijde?

5. Hoe bouwt en behoudt u relaties?
Geld en relaties. Geschenken en excuses. Het belang van alcohol en voedsel in relaties.

Deelnemers worden uitgenodigd om actief mee te denken en vragen te stellen.

Over de trainer van Zakelijk Japans

Docente Antoinette heeft 26 jaar in Japan gewoond en gewerkt, en spreekt vloeiend Japans. Uit eigen praktijkervaringen begrijpt ze het grote belang van betere, interculturele communicatie. Antoinette functioneert als brug tussen twee culturen.
De stereotype Japanner bestaat niet, evenmin als stereotype gedrag. Om elkaar te begrijpen moeten we ons blijven verdiepen. Geven en nemen. Een workshop of training is het begin daarvan.

Vrijblijvende offerte aanvragen