Cursus Russisch niveau 5

Het Russisch is de meest gesproken taal in Europa. De internationale samenwerking tussen West- en Oost Europa groeit. Het beheersen van de Russische taal kan drempels verlagen en deuren openen.

€170,00

Inschrijven

Start vanaf 15 april 2019

Over de cursus Russisch niveau 5

Russische taalcursus

Als vervolg op de in niveau 1-4 opgedane basiskennis van de Russische grammatica, zal Russisch 5 zich op meer ‘gevorderde’ grammaticale elementen richten, zoals alle naamvallen in het enkelvoud en meervoud, verbuiging van bijwoorden en bijvoeglijk naamwoorden met een uitzonderlijke uitgang, stijl en idioom. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de Russische literatuur. Er zullen fragmenten worden behandeld van beroemde Russische klassiekers. Tevens wordt er ruime aandacht besteed aan spreekvaardigheid.

Inschrijven

Leerdoelen

In de cursus Russisch niveau 5 werk je toe naar taalniveau B1-. De cursus Russisch niveau 5 is de logische vervolgstap na het volgen van Russisch niveau 4 of na vergelijkbare kennis (kunnen lezen en schrijven, beheersing van alle naamvallen voor bijvoeglijk naamwoorden enkelvoud en zelfstandig naamwoorden meervoud, zinnen zonder onderwerp kunnen toepassen, rangtelwoorden kunnen vervoegen) te hebben opgedaan.

Aan het eind van de cursus Russisch niveau 5 heb je een compleet beeld van de belangrijkste grammaticale elementen van de Russische taal; tegelijkertijd kun je met uitzonderingen omgaan. Dit zal je de mogelijkheid geven om de Russische taal vervolgens eventueel zelfstandig te bestuderen. Je maakt kennis met de grote Russische schrijvers en dichters. Je bent nog beter in staat een gesprek te voeren over breed uiteenlopende thema’s.

Inschrijven

Methode

Bij deze cursus worden dezelfde boeken als bij niveau 1 en 2 gebruikt, behandeld worden de hoofdstukken 9 t/m 12. Ook in deze cursus gebruikt de docent eigen materiaal om het geleerde terug te laten komen.

Via onze speciale boekenpagina kun je de benodigde boeken voor deze cursus bestellen. We rekenen erop dat iedereen de eerste les het materiaal bij zich heeft.

Inschrijven

Tijdsinvestering

De cursus Russisch niveau 5  bestaat uit 9 bijeenkomsten van 1,75 uur bij Babel in Utrecht.

Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk leert van de bijeenkomsten, verwachten we van jou dat je ongeveer1 tot 3 uur per week aan zelfstudie besteedt. Natuurlijk ontvang je hier lesmateriaal en opdrachten voor, die tijdens de bijeenkomsten zullen worden besproken.

Inschrijven

Praktisch

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Nederlands, maar de docent spreekt waar dat kan Russisch.

Via onze speciale boekenpagina kun je de benodigde boeken voor deze cursus bestellen. We rekenen erop dat iedereen de eerste les het materiaal bij zich heeft.

Toetsing vindt 1 á 2 keer per cursus plaats door middel van door de docent opgestelde toetsen/ oefeningen, die je zonder boek maakt. Aan het eind van de cursus volgt er een afsluitende toets, waarin alle tot dan behandelde stof terugkomt.

Je ontvangt een certificaat als je minimaal 8 van de 9 lessen hebt bijgewoond.

Werk je bij de Universiteit Utrecht of sta je bij deze universiteit ingeschreven als (exchange) student? Dan krijg je 25% korting op deze cursus!

 

Inschrijven

 • Startdatum: 15 april 2019
  Dag Datum Aanvang Einde
  maandag 15 april 2019 18:00 19:45
  maandag 29 april 2019 18:00 19:45
  maandag 6 mei 2019 18:00 19:45
  maandag 13 mei 2019 18:00 19:45
  maandag 20 mei 2019 18:00 19:45
  maandag 27 mei 2019 18:00 19:45
  maandag 3 juni 2019 18:00 19:45
  maandag 17 juni 2019 18:00 19:45
  maandag 24 juni 2019 18:00 19:45

  Inschrijven