Cursus Examentraining Nederlands AKV en Taaltoets – artsen, apothekers, psychologen

De examentraining Nederlands voor AKV-Toets en Taaltoets (EER) is geschikt als je aan het werk wilt in de Nederlandse gezondheidszorg als arts, apotheker of psycholoog en je je goed wilt voorbereiden op het examen.

€485,00

Inschrijven

Over de cursus Examentraining Nederlands AKV en Taaltoets - artsen, apothekers, psychologen

Als je aan het werk wilt in de Nederlandse gezondheidszorg dien je een BIG-registratie aan te vragen. Onderdeel van deze BIG-registratie is de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) of Taaltoets. Bij Babel weten we als geen ander hoe we je zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de AKV-toets en de Taaltoets.

In de cursus leer je om hoofdzaken van bijzaken te scheiden in een medische tekst. Je oefent met het opschrijven van de kerngedachte van een tekst binnen de tijdslimiet van het examen. Verder trainen we je in het voeren van patiënt-gesprekken waarbij verschillende criteria een rol spelen, zoals betrokkenheid tonen, het gezegde samenvatten en doorvragen, en het beëindigen van het gesprek.

Na afloop van de cursus…

  • kun je een Nederlandse tekst goed samenvatten en de hoofdzaken van bijzaken scheiden,
  • kun je een presentatie houden naar aanleiding van een medisch artikel
  • ben je in staat om een arts-patiëntgesprek te voeren
  • kun je een goed verslag schrijven van het arts-patiëntgesprek

Inschrijven

Leerdoelen

De examentraining Nederlands AKV en Taaltoets voor artsen, apothekers en psychologen is geen taaltraining maar een vaardigheidstraining. Dat betekent dat je bij aanvang van de cursus al over taalniveau Staatsexamen NT2-II dient te beschikken. In de cursus leer je om je taalvaardigheid zo goed mogelijk toe te passen in een examenomgeving.

Na afloop van de cursus…

  • kun je een Nederlandse tekst goed samenvatten en de hoofdzaken van bijzaken scheiden,
  • kun je een presentatie houden naar aanleiding van een medisch artikel
  • ben je in staat om een arts-patiëntgesprek te voeren
  • kun je een goed verslag schrijven van het arts-patiëntgesprek

Inschrijven

Methode

De bijeenkomsten zijn opgedeeld in een contactuur, een uur zelfstudie en een tweede contactuur. Je oefent zowel klassikaal als in tweetallen met de onderwerpen. Daarnaast verwachten we van jou dat je vijf uur per week thuis studeert.

Je hoeft vooraf geen lesboeken te kopen: tijdens de bijeenkomsten krijg je het lesmateriaal uitgereikt.

Inschrijven

Tijdsinvestering

Deze examentraining bestaat uit acht bijeenkomsten van drie uur bij Babel in Utrecht. De bijeenkomsten zijn opgedeeld in een contactuur, een uur zelfstudie en een tweede contactuur.

We verwachten dat je vijf uur per week thuis studeert.

Inschrijven

Praktisch

Je hoeft vooraf geen lesboeken te kopen: tijdens de bijeenkomsten krijg je het lesmateriaal uitgereikt.

Omdat het een examentraining betreft, heeft deze cursus geen eindtoets. Je ontvangt een bewijs van deelname als je bij minimaal zeven van de acht bijeenkomsten aanwezig bent geweest.

Bent u geen arts, apotheker of psycholoog? Dan is de cursus  Examentraining Nederlands voor AKV en Taaltoets – tandartsen wellicht iets voor jou.

Inschrijven