Cursus Frans niveau 6

Niveau: Halfgevorderd (B1/B2)

In deze taalcursus leer je om je nog beter en preciezer in het Frans uit te drukken. Het Frans is een subtiele taal, rijk aan synoniemen, uitdrukkingen en zegswijzen. Een betere beheersing van het Frans zorgt ervoor dat je nog beter contact kunt leggen met de Fransen.

Onze klassikale cursussen worden op dit moment, en in ieder geval tot en met 20 april 2021, in de virtual classroom gegeven. In verband met de lockdown en de avondklok vinden op dit moment de meeste cursussen volledig plaats in de virtual classroom. Voor de lessen op onze locaties houden wij rekening met verschillende scenario’s voor de start van de cursussen op of na 19 april. Wij schetsen hierbij graag hoe je cursus op locatie eruit kan gaan zien.

Klassikale cursus

€195,00

Inschrijven

Over de cursus Frans niveau 6

In de cursus Frans niveau 6 bouw je verder aan een goede kennis van het Frans. Na het volgen van deze cursus druk je jezelf vlot uit in het Frans. Verder:

 • behandelen we de actualiteiten in Frankrijk en bespreken we wat dit voor zowel Frankrijk als op internationaal gebied betekent;
 • worden er tijdens deze cursus artikelen uit kranten en tijdschriften gelezen en wordt hierover gediscussieerd. Franse literatuur en poëzie zullen we ook bespreken;
 • komt de Franse geschiedenis aan bod en gaan we luisten naar chansons;
 • houdt elke cursist een presentatie over een onderwerp dat hem of haar interesseert. Hierna zullen we een discussie voeren over dit onderwerp, waarbij we zowel het heden betrekken als het onderwerp in historisch perspectief plaatsen.

Leerdoelen

De cursus is geschikt als je niveau Frans 5 hebt afgerond (A2+) of als je dit niveau via een andere weg hebt behaald.

Na het afronden van deze cursus Frans…

 • is je spreekvaardigheid verbetert, kun je adequaat reageren en deelnemen aan discussies;
 • heb je je vocabulaire uitgebreid;
 • heb je je luistervaardigheid verbetert;
 • en is je leesvaardigheid vergroot.

Methode

In de cursus gebruiken we diverse werkvormen, onder meer presentaties, klassikale discussies en wordt er in groepjes gewerkt. Ook kijken we naar de Franse televisie en lezen we literatuur, teksten en poëzie, welke we vervolgens zullen bespreken.

De cursisten hebben een actieve inbreng in de lessen. De voertaal is Frans, zowel mondeling als schriftelijk.

Tijdsinvestering

De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten. Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk leert van de bijeenkomsten, verwachten we van jou dat je ongeveer 2 tot 3 uur per week aan zelfstudie besteedt.

Praktisch

 • Deze cursus wordt op locatie gegeven in een kleine groep. Hier kun je alle maatregelen vinden die wij genomen hebben tegen het coronavirus.
 • De voertaal tijdens de cursus is Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • In de lesmaterialen wordt voorzien.
 • Er is geen eindtoets. De presentatie wordt wel beoordeeld.
 • Aan het eind van de cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat, als hij of zij in ieder geval acht van de negen aanwezig is geweest.
 • Werk je bij de Universiteit Utrecht of sta je bij deze universiteit ingeschreven als (exchange) student? Dan krijg je 15% korting op deze cursus! Schrijf je in met je UU e-mailadres, dan wordt de korting automatisch verwerkt.