Cursus Arabisch niveau 5+

Niveau: Beginner (0/A2), Halfgevorderd (B1/B2)

Heb je de cursus Arabisch 5 bij Babel gevolgd en wil je jouw kennis nog meer verdiepen? Of heb je op een andere manier kennis van Arabisch op A2- niveau en wil je deze praktisch gaan leren toepassen? Dan is deze cursus geschikt voor jou.

COVID-19: Vanaf 1 juli worden sommige cursussen weer klassikaal gegeven op locatie. De overige cursussen worden gegeven in de virtual classroom.

Er is (nog) geen nieuwe cursus ingepland.

Deze training kan ook in maatwerkvorm worden aangeboden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Algemeen

Arabische taal leren

In de cursus Arabisch niveau 5+ leer je om jezelf nog beter uit te drukken in het Arabisch. De lesstof uit de cursussen Arabisch 1 t/m 5 wordt herhaald en verder verdiept.

Je leert hoe je eerder verworven kennis, woordenschat en grammatica kunt uitbreiden om zo in meer detail te kunnen communiceren. Je oefent met de basisregels van de grammatica, dit door toepassing in concrete opdrachten. Zo bereid je in deze cursus een presentatie voor en schrijf je een kort essay. Klassikaal en in kleine groepjes ga je actief oefenen met gesprekken voeren en informatie geven óf te vragen in verschillende situaties. Deze kennis is direct toepasbaar in het dagelijks leven.

Leerdoelen

In de cursus Arabisch niveau 5+ werk je toe naar taalniveau A2. De cursus is daarom geschikt als je de cursus Arabisch niveau 5 hebt afgerond of als je via een andere weg over A2- niveau beschikt.

Na het afronden van deze cursus…

  • Ben je in staat om uitgebreid(er) over jezelf en je achtergrond te vertellen.
  • Kan je je huis in detail beschrijven, een CV opstellen, praten over vrije tijd, reizen en toerisme in de Arabische wereld.
  • Kan je langere teksten schrijven en ben je ook in staat specifieke informatie te halen uit authentieke teksten, video’s en audiofragmenten. Naast taalkundige kennis wordt in deze cursus ook nader ingegaan op de Arabische cultuur van verschillende Arabische landen.

De cursus staat in het teken van verdieping van de eerder opgedane kennis door middel van cyclische herhaling.

Methode

Als lesmethode gebruiken we het boek Mastering Arabic 2. Deze methode bevat een gevarieerd aanbod van dialogen, teksten, oefeningen en culturele insights. Dankzij de bijbehorende website en app krijg je op een interactieve en constructieve manier de Arabische taal onder de knie. We gaan ervan uit dat je het boek tijdens de eerste bijeenkomst bij je hebt.

  • De les start met een korte terugblik op de vorige les en eventuele vragen van de cursisten worden beantwoord.
  • Er wordt klassikaal, individueel of in groepjes gewerkt aan de oefeningen uit het tekstboek en aan aanvullende taken. Tijdens de lessen wordt een veelvoud aan interactieve werkvormen gebruikt om de cursisten actief bij de les te betrekken.
  • Alle vaardigheden komen tijdens de lessen aan bod, maar de nadruk ligt in de lessen op spreek- en luistervaardigheid.

Tijdsinvestering

De cursus Arabisch niveau 5+ bestaat uit 9 bijeenkomsten bij Babel in Utrecht.

Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk leert van de bijeenkomsten, verwachten we van jou dat je ongeveer twee uur per week aan zelfstudie besteedt. Natuurlijk ontvang je hier lesmateriaal en opdrachten voor, die tijdens de bijeenkomsten zullen worden besproken.

Praktisch

  • De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Arabisch. Voor organisatorische vragen zal Nederlands worden gehanteerd.
  • Als lesmethode gebruiken we de methode Mastering Arabic 2. Deze methode bevat een gevarieerd aanbod van dialogen, teksten, oefeningen en culturele insights. Dankzij de bijbehorende website en app krijg je op een interactieve en constructieve manier de Arabische taal onder de knie. Via onze speciale boekenpagina kun je het benodigde boek voor deze cursus bestellen. We gaan ervan uit dat je het boek tijdens de eerste bijeenkomst bij je hebt. Heb je de cursus Arabisch niveau 5 gevolgd bij Babel? Dan hoef je geen nieuw boek te bestellen. Deze cursus maakt gebruik van dezelfde lesmethode.
  • Er is geen eindtoets. Je ontvangt een bewijs van deelname als je hebt deelgenomen aan 8 van de 9 bijeenkomsten.
  • Werk je bij de Universiteit Utrecht of sta je bij deze universiteit ingeschreven als (exchange) student? Dan krijg je 15% korting op deze cursus! Schrijf je in met je UU e-mailadres, dan wordt de korting automatisch verwerkt.