Toetsing van uw taalniveau

Er zijn diverse situaties waarin het voor u gewenst of noodzakelijk is om uw taalniveau te (laten) toetsen. Dit kan zijn omdat uw (toekomstig) werkgever dit van u vraagt, u toegelaten wilt worden tot een opleiding, u verhuist naar een ander land of simpelweg omdat u zelf benieuwd bent naar uw taalniveau.

Babel verzorgt toetsen NederlandsEngels en Duits voor de vaardigheden Spreken, Luisteren, Schrijven, Lezen en Gesprekken Voeren. Een toets wordt afgenomen voor een specifiek niveau uit het Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference for Languages, oftewel CEF). Na afloop ontvangt u een certificaat.

De toetsen die Babel gebruikt zijn goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs.

Hieronder vindt u de meest gangbare procedure voor toetsing. U kunt echter ook losse onderdelen afnemen.

1. Vaststellen huidige niveau en persoonlijk advies
U start met het maken van een instaptoets om het huidige niveau te bepalen. Daarna vindt een intakegesprek met een docent en de cursist plaats. Aan de hand van de instaptoets en het intakegesprek geeft de docent een persoonlijk advies. Is uw niveau toereikend om de toets met goed gevolg af te ronden, dan meldt Babel u aan voor de toets. Blijkt dat u onvoldoende niveau heeft om de toets met goed gevolg af te ronden, dan geeft de docent een advies tot het volgen van een maatwerk training.

2. Voorbereidende training
Aan de hand van het intakegesprek stelt een docent een persoonlijk lesprogramma voor u op. De uitgangspunten hierbij zijn uw huidige niveau en de specifieke onderdelen van de toets. De training start met het verbeteren van de taalvaardigheid (grammatica en vocabulaire) waarna aandacht zal worden besteed aan de specifieke onderdelen van de toets. De focus ligt hierbij op de strategieën die u kunt gebruiken bij het toepassen van de taal en het maken van de toets. Het maken van huiswerk is een onderdeel van de training.

3. De toets
De toets vindt plaats bij Babel in Utrecht (desgewenst op een andere locatie). De onderdelen Lezen, Luisteren en Schrijven worden getoetst door middel van een digitale toets en worden onder toezicht afgelegd. Het onderdeel Spreken wordt individueel getoetst door een docent. Per onderdeel duurt de toets maximaal 60 minuten. Binnen één week ontvangt u terugkoppeling over het resultaat van de toets. Dit bestaat uit een rapportage en bij voldoende resultaat een certificaat.

Tarief *
Instaptoets + Advies€ 125,00
Voorbereidende TrainingAfhankelijk van niveau / Op aanvraag
Toets Schrijven€ 150,00
Toets Spreken€ 150,00
Toets Luisteren€ 100,00
Toets Lezen€ 100,00

Wanneer deze toets deel uitmaakt van een opleidingstraject bij Babel ontvangt u 40% korting op elk onderdeel van de toets.

* Babel is niet BTW-plichtig