Klachtenprocedure

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de dienstverlening van Babel, laat ons dit dan direct weten, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Je kunt ook een formele klacht indienen. De klacht dient tijdig, d.w.z. kort na levering van de dienst of het product, naar Babel te zijn verzonden.

Stuur je klacht in met behulp van het online formulier. Vermeld duidelijk wat het onderwerp van de klacht is en op welke medewerker(s) je klacht betrekking heeft. Als de klacht betrekking heeft op een incident, gelieve het incident te beschrijven en de datum waarop het incident zich voordeed. Binnen vijf werkdagen ontvang je bevestiging met daarin vermeld de termijn waarop een inhoudelijk antwoord op je klacht volgt. Deze termijn bedraagt maximaal 28 dagen na ontvangst van de klacht.

De directie van Babel legt per e-mail een oplossing aan je voor. Eventueel is hierover een gesprek mogelijk met de directie. Indien partijen niet tot een oplossing komen kan het geschil aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. Alleen voor inburgeringsplichtige cursisten geldt dat zij een klacht kunnen indienen bij het College van Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk, wanneer zij van mening zijn dat Babel de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Zij kunnen dit indienen via een mail of door een brief te sturen naar Blik op Werk, hier kunt u het (email)adres vinden.

Bovenstaande informatie betreft een samenvatting van onze klachtenregeling. De volledige beschrijving kunt u opvragen via info@babel.nl