Cursus Russisch niveau 5+

De cursus Russisch niveau 5+ is uitermate geschikt als je Russisch niveau 4 of 5 bij Babel hebt afgerond. Je leert hoe je je eerder verworven kennis, woordenschat en grammatica kunt uitbreiden om zo in meer detail te kunnen communiceren.

Er is (nog) geen nieuwe cursus ingepland.

Deze training kan ook in maatwerkvorm worden aangeboden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Algemeen

cursus russisch

In de cursus, voornamelijk gericht op het converseren in het Russisch, leer je om jezelf nog beter uit te drukken. De lesstof uit de cursussen Russisch niveau 1 t/m 5 wordt herhaald en verder verdiept.

Je leert hoe je je eerder verworven kennis, woordenschat en grammatica kunt uitbreiden om zo in meer detail te kunnen communiceren. Je oefent met de basisregels van de grammatica, dit door toepassing in concrete opdrachten. Klassikaal en in kleine groepjes ga je actief oefenen met gesprekken voeren en informatie geven óf te vragen in verschillende situaties. Deze kennis is direct toepasbaar in het dagelijks leven.

Leerdoelen

In de cursus Russisch niveau 5 + werk je toe naar taalniveau A2+. De cursus is daarom geschikt als je de cursus Russisch niveau 4 of 5 hebt afgerond of als je via een andere weg over A2- niveau beschikt.

Aan het eind van de cursus ben je in staat om uitgebreid(er) over jezelf en je achtergrond te vertellen en om je mening te geven over zaken om je heen. Je bent in staat specifieke informatie te halen uit authentieke teksten, video’s en audiofragmenten.

De cursus staat in het teken van verdieping van de eerder opgedane kennis door middel van cyclische herhaling.

Methode

Er wordt klassikaal, individueel of in groepjes gewerkt aan door de docent voorbereide oefeningen. Tijdens de lessen wordt een veelvoud aan interactieve werkvormen gebruikt om de cursisten actief bij de les te betrekken.

Alle vaardigheden komen tijdens de lessen aan bod, maar de nadruk ligt in de lessen op spreek- en luistervaardigheid.

De voertaal in de lessen is zo veel mogelijk Russisch en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke teksten en video’s.

Tijdsinvestering

De cursus Russisch niveau 5+ bestaat uit 9 bijeenkomsten van 1 uur en 45 minuten bij Babel in Utrecht.  

Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk leert van de bijeenkomsten, verwachten we van jou dat je ongeveer twee uur per week aan zelfstudie besteedt. Natuurlijk ontvang je hier lesmateriaal en opdrachten voor, die tijdens de bijeenkomsten zullen worden besproken.  

Praktisch

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is zoveel mogelijk Russisch. Voor organisatorische vragen zal Nederlands worden gehanteerd.  

Als boek gebruiken we de methode Paspoort voor Rusland, deel 1.  Klik hier om het lesmateriaal direct te bestellen.

Er is geen eindtoets. Je ontvangt een bewijs van deelname als je hebt deelgenomen aan 7 van de 9 bijeenkomsten.