Cursus Nederlands voor Duitstaligen (Beginners)

Wil je graag Nederlands leren terwijl je moedertaal Duits is? Dan is de cursus Nederlands voor Duitstaligen de ideale cursus voor jou.

Deze training kan in maatwerkvorm worden aangeboden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Over de cursus Nederlands voor Duitstaligen voor beginners

Dutch beginner course for Germaner speakers

Het Nederlands en het Duits lijken erg op elkaar. Met behulp van een paar klankwetten en ezelsbruggetjes kun je al snel een Duits woord ‘vernederlandsen’ en andersom. Dit brengt echter ook de nodige valkuilen met zich mee. Het kan zomaar zijn dat je denkt dat je perfect Nederlands spreekt, maar dat je iets heel anders zegt dan dat je bedoelt.

De cursus Nederlands voor Duitstaligen is er speciaal op gericht om dergelijke valkuilen te vermijden. We gaan in op veelvoorkomende misverstanden bij het leren van de Nederlandse taal als Duitstalige en je krijgt ruimschoots de mogelijkheid om met de lesstof te oefenen. Omdat de talen zo verwant zijn, ligt het tempo relatief hoog. Je leert daarom in korte tijd meer over de Nederlandse taal dan wanneer je een reguliere cursus Nederlands voor anderstaligen volgt.

De inhoud van de cursus is gericht op praktische thema’s waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. We gaan bijvoorbeeld in op de onderwerpen kennismaking, onderweg zijn, uitgaan, een afspraak maken, familie, feesten, winkelen, boodschappen doen, wonen, gezondheid en vervoer. Je werkt aan een stevige basis voor alle taalvaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Leerdoelen

In de cursus Nederlands voor Duitstaligen (Beginners) werk je toe naar taalniveau A2. 

Na afloop van de cursus Nederlands…

  • begrijp je de hoofdgedachte van belangrijke Nederlandse teksten,
  • kun je in het Nederlands eenvoudige teksten schrijven over vertrouwde onderwerpen,
  • en kun je in het Nederlands je mening geven en vertellen over ervaringen of verwachtingen.

Methode

De cursus bestaat uit 17 bijeenkomsten van 1,75 uur. Tijdens deze bijeenkomsten werk je in groepen, in tweetallen of individueel aan afwisselende opdrachten. Bovendien krijg je toegang tot een online leeromgeving waarin je alles kunt vinden over de inhoud van de lessen, huiswerkopdrachten en eventuele aanvullende oefeningen.

Tijdsinvestering

We verwachten van jou dat je elke bijeenkomst thuis voorbereidt met de huiswerkopdrachten. Hier ben je ongeveer twee uur per week mee bezig.

Praktisch

Als lesmethode gebruiken we het boek De Opmaat. Dit boek is speciaal ontwikkeld voor het leren van Nederlands als tweede taal. We gaan ervanuit dat je het boek tijdens de eerste bijeenkomst bij je hebt.

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is Nederlands. Je ontvangt een certificaat als je bij minimaal 80% van de bijeenkomsten aanwezig bent geweest. Er is geen eindtoets.