Datum : 19 september 2023 Categorie : Blog, Medewerkers aan het woord

Interview met Maud Beersmans: “Een goede sfeer in de groep is essentieel”

Maud Beersmans is al ruim 30 jaar docent Nederlands en geeft les aan cursisten van alle niveaus, van beginners A0 tot gevorderden C1. Maud is een toegewijde docent die naast lesgeven ook ontwikkelaar is van lesmateriaal. Zo is ze auteur van verschillende NT2-lesmethoden, te weten de Opmaat, de Sprong en de Finale.

Hoe ben je in het vak terechtgekomen?

Tijdens mijn studie Algemene Letteren specialiseerde ik me in Sociolinguïstiek en Taalonderwijskunde. Mijn scriptie richtte zich op het onderwijs aan anderstalige kleuters in Nederland. Toen ik afstudeerde, was er een tekort aan NT2-docenten in het volwassenenonderwijs. Ik vond vrijwel direct een baan als NT2-docent en deed de Post-HBO-opleiding om mijn onderwijsbevoegdheid te halen. Vanaf het eerste moment voor de klas voelde ik me als een vis in het water. Dat is misschien niet echt verwonderlijk aangezien ik uit een onderwijsfamilie kom.

Wat vind je het leukst aan lesgeven?

Ik geef heel graag les aan groepen omdat ik de interactie tussen cursisten heel erg leuk vind. Voor mij is een goede sfeer in de groep essentieel en ik stimuleer cursisten om samen te werken, plezier te hebben en fouten te durven maken.

Wat mij het meest gelukkig maakt, zijn de succesverhalen van cursisten: “Het allerleukste vind ik als iemand uit de beginnersgroep bijvoorbeeld zegt: dit weekend heb ik mijn kopje koffie in het Nederlands besteld en het ging goed!”. Fouten maken is helemaal niet erg. Daar leer je juist van, oefenen is belangrijk.

Wat kenmerkt jouw aanpak?

Mijn aanpak richt zich op het helpen en motiveren van cursisten door ze inzicht te geven in hun vooruitgang en aan te sluiten bij wat ze nodig hebben om een volgende stap te zetten. Ik moedig hen aan om zo veel mogelijk taalcontact te hebben door veel te luisteren, te lezen en de taal in het dagelijks leven te gebruiken. Dit draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de cursist bij het spreken van de Nederlandse taal.

Wat zijn jouw plannen voor de toekomst of ambities?

Ik ben al 30 jaar NT2-docent en mijn vak blijft boeiend. Dertig jaar geleden was er bijvoorbeeld nog geen internet en nam ik thuis televisieprogramma’s op een videoband op om de actualiteit in mijn lessen te halen. Dat is nu veel gemakkelijker geworden. Door allerlei technologische ontwikkelingen is de invulling van mijn lessen erg veranderd en dat vind ik leuk. Zo is de opkomst van AI een actuele uitdaging: hoe kan ik als docent en hoe kunnen mijn cursisten AI inzetten in het taalleerproces? wat zijn de (on)mogelijkheden? Ik zal nooit op de automatische piloot lesgeven of lesmateriaal maken, ik kijk altijd naar de doelgroep en de middelen en mogelijkheden die ik op dat moment tot mijn beschikking heb. Daardoor wordt mijn werk nooit saai!

 

Lees ook: