Datum : 17 oktober 2022 Categorie : Blog

Europees Referentiekader

Bij het bepalen van je taalniveau gebruiken we het Europees Referentiekader (ERK). In dit raamwerk is vastgelegd wat je op een bepaald niveau moet beheersen in een vreemde taal.

Lees ook: