Datum : 05 februari 2021 Categorie : Blog, Zakelijk Engels

Zakelijk Engels standaardzinnen in een gesprek

Werk jij voor een internationale organisatie? En communiceer je op de werkvloer vaak in het Engels? Maar twijfel je over je woordkeuze en of je zaken wel goed verwoordt? Sta je soms met een mond vol tanden? Zorg er dan voor dat je een aantal standaardzinnen voor het zakelijk Engels paraat hebt. Hieronder vind je een handige lijst met standaardzinnen voor het ‘business English’.Zakelijk Engels standaardzinnen: een gesprek starten

1. Small talk

Als je aan het begin van een zakelijk gesprek een goede indruk maakt, leg je de basis voor een langdurige zakenrelatie. Beginnen met ‘small talk’ zorgt voor een fijne sfeer en breekt vaak het ijs. De onderstaande ‘conversation starters’ in het Engels zijn zeer geschikt om het gesprek in te leiden

Engels Nederlands
I don’t think we’ve met yet. I’m… Ik denk niet dat wij elkaar eerder hebben ontmoet. Ik ben…
I would like to welcome you to… Ik wil je verwelkomen bij…
Nice to meet you. Aangenaam kennis te maken.
How was your journey? Hoe was je reis hierheen?
Is this your first time here? Ben je voor het eerst hier?

2. Het gesprek inleiden

De manier waarop je een gesprek begint is belangrijk voor het verloop ervan. Bereid dit dus goed voor. Bespreek bijvoorbeeld eerst de agenda of stel een open vraag.

Engels Nederlands
Should we have a look at the main points for today’s discussion? Zullen we de belangrijkste punten van ons gesprek doornemen?
I’d like to outline our aims and objectives. Ik wil graag onze doelen en doelstellingen duidelijk maken.
How is the project coming along? Wat is de status van het project?

Zakelijk Engels standaardzinnen: Vragen stellen

1. Checken of je het snapt

Twijfel je of je je gesprekspartner wel goed snapt? Vraag het gerust. Dit geeft de ander de mogelijkheid om zijn boodschap te verduidelijken.

Engels Nederlands
If I understand you correctly, what you are saying is… Als ik u goed begrijp, bent u aan het vertellen…
Would you mind going over that again? Wilt u dat nog eens doornemen?
Sorry, what do you mean by..? Sorry, wat bedoelt u met..?
So, in other words, what you’re saying is… Dus in andere woorden..
Could you be more specific? Kan je wat specifieker zijn?

2. Zo vraag je de mening van een ander

In een gesprek is interactie belangrijk. Probeer goed naar een ander te luisteren. Dit kan veel nieuwe en bruikbare inzichten geven. Zorg dat je open vragen formuleert, hier leer je het meeste van. Vat vervolgens het antwoord samen, zo weet je zeker dat je de input van de andere volledig snapt.

Engels Nederlands
What’s your opinion of… Wat is uw mening over…
I’d like to hear your view on… Ik zou graag uw mening willen horen over…
What was your impression of it? Wat voor indruk krijgt u?

Zakelijk Engels standaardzinnen: overtuigen

1. Oneens zijn

Het is niet erg om het met iets of iemand oneens te zijn. Probeer wel duidelijk te zijn in je verwoording waarom je het er niet mee eens bent. Respecteer een ander zijn mening.

Engels Nederlands
If you ask me, I’d say that… Als u mij vraagt…
I’m sorry to disagree with you, but… Sorry dat ik het niet met u eens ben, maar…
I’m not completely sure about that, I’d say… Daar ben ik niet zo zeker van, ik denk…

2. Zo kom je tot een overeenkomst

Het doel van een onderhandeling? Een goede deal scoren! In het beste geval kom je tot een compromis, een win-win situatie dus. We hebben hier een uitgebreid blog over geschreven met tips voor een onderhandeling in het Engels en veel gebruikte uitdrukkingen. Klik hier om dit blog te lezen.

Engels Nederlands
Can we shake hands on this?/Have we got a deal? Hebben we een overeenkomst?
We are ready to accept your offer; however, there would be one condition. We kunnen uw aanbod accepteren; er is echter wel één voorwaarde.
Would you be willing to accept the proposal? Zou u bereid zijn om de overeenkomst te accepteren?

3. Conclusie

Voordat je een onderhandeling beëindigt, is het nuttig de belangrijkste punten van het gesprek kort samen te vatten en om de actiepunten door te nemen. Dit zal helpen om het gesprek te verduidelijken en zodoende weet iedereen wat van hem/haar verwacht wordt.

Engels Nederlands
Let’s look at the points we have agreed on. Laten we naar de punten kijken, waarover we het eens zijn.
Let’s confirm the details. Laten we de details bevestigen.
This is where we currently stand. Dit is waar we momenteel staan.

Zakelijk Engels standaardzinnen: afsluiting

1. Gesprek afronden

Ongeacht of het gesprek succesvol is geweest of niet, sluit altijd positief af. Het gesprek kan het beste goed worden afgesloten. Hier zijn enkele manieren om het gesprek af te ronden.

Engels Nederlands
Let’s leave it this way for now. Next time we can go over the remaining points. Laten we het voorlopig zo laten. De volgende keer bespreken we de rest van de agendapunten.
I’m happy that we found some common ground. Ik ben blij met de overeenkomst.
Let’s take some time to think about our ideas. We can schedule in a new meeting next week. Laten we even nadenken over de besproken ideeën. Volgende keer kunnen we weer bij elkaar komen.

2. Afscheid nemen

Probeer na het gesprek nog een praatje te houden met je gesprekspartner. Probeer bijvoorbeeld één van de onderstaande zinnen bij het afscheid.

Engels Nederlands
Thank you, that was very useful. Bedankt, dat was erg nuttig.
Thank you for your contribution. Bedankt voor uw bijdrage.
It was great to see you. Het was fijn om u te zien.
Thanks for inviting us. Bedankt dat u ons hebt uitgenodigd.
I look forward to seeing you again soon. Ik kijk ernaar uit je binnenkort weer te zien.

Volg een cursus zakelijk Engels

Deze standaardzinnen kunnen je op weg helpen, maar na een cursus zakelijk Engels bij Babel lopen gesprekken pas echt soepel. De cursus Zakelijk Engels – spreekvaardigheid & Uitspraak biedt jou de mogelijkheid om je Engelse spreekvaardigheid en uitspraak te verbeteren onder leiding van een ervaren taaldocent.

Cursussen Zakelijk Engels

Lees ook: