Medisch Assessment (AKV toets)

Wie in Nederland aan de slag wil als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog of klinisch fysicus moet staan ingeschreven in het BIG-register. Hebt u uw diploma buiten de Europese Unie of in Zwitserland behaald, dan moet uw diploma eerst erkend worden. Hiervoor hebt u een verklaring van vakbekwaamheid nodig. Om te beoordelen of deze verklaring kan worden afgegeven, moet u de assessmentprocedure volgen. Deze procedure bestaat uit twee onderdelen, namelijk de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV) en de beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de toetsen bepaalt of u een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is. Krijgt u de verklaring van vakbekwaamheid, dan kunt u daarmee inschrijving in het BIG-register aanvragen.

» Direct naar het online inschrijfformulier AKV toets

Algemene Kennis- en Vaardighedentoets

De assessmentprocedure start altijd met een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV). De AKV toetst uw kennis en vaardigheden van de Nederlandse en Engelse taal, het Nederlandse zorgsysteem en uw ICT-vaardigheden. Om de AKV met goed gevolg te kunnen afleggen, moet u:

  • de Nederlandse taal beheersen op ten minste het niveau van het staatsexamen NT2 of B2/C1-niveau,
  • de Engelse taal beheersen op B2/C1-niveau. Dit is vergelijkbaar met IELTS 6.5 en TOEFL 600,
  • kennis hebben van de organisatie, wetgeving, ethiek en cultuur van de Nederlandse gezondheidszorg.

» Download Algemene Informatie AKV toets  (inclusief informatie over voorbereiding)
» Download Voorbeeldtoets

Op de AKV is het examenreglement van toepassing.

Beroepsinhoudelijke toetsing

Wanneer u slaagt voor de AKV toets mag u deelnemen aan het tweede deel van de assessmentprocedure: een beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de beroepsinhoudelijke toets bepaalt of u een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is. Lees meer over de beroepsinhoudelijke toets.

Heeft u uw diploma niet buiten, maar binnen de EER behaald dan moet u de Taaltoets Nederlands doen in plaats van de AKV toets.