Medisch assessment – AKV-toets voor academici

Wie in Nederland aan de slag wil als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog of klinisch fysicus/technoloog, moet ingeschreven staan in het BIG-register. Heb je je diploma buiten de Europese Unie of Zwitserland behaald? Dan heb je een verklaring van vakbekwaamheid nodig. Hiervoor moet je een assessmentprocedure volgen.

Let op: heb je je diploma niet buiten maar binnen de EER behaald? Dan moet je de Taaltoets Nederlands doen in plaats van de AKV toets.


Assessmentprocedure voor de verklaring van vakbekwaamheid

Om de verklaring van vakbekwaamheid te krijgen, moet je de assessmentprocedure succesvol afronden. Deze procedure bestaat uit twee onderdelen:

  1. Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV)
  2. Beroepsinhoudelijke toets

Het resultaat van de toetsen bepaalt of je een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat bijvoorbeeld een aanvullende opleiding nodig is. Krijg je de verklaring van vakbekwaamheid, dan kun je je inschrijven in het BIG-register.


1. Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV)

De assessmentprocedure start altijd met een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV). De AKV-toets toetst je kennis en vaardigheden van de Nederlandse en Engelse taal en het Nederlandse zorgsysteem.

Om de AKV-toets goed te maken moet je:

  • de Nederlandse taal beheersen op B2+ niveau;
  • de Engelse taal beheersen op B2/C1-niveau, wat vergelijkbaar is met IELTS 6.5 en TOEFL 600;
  • kennis hebben van de organisatie, wetgeving, ethiek en cultuur van de Nederlandse gezondheidszorg.

» Algemene Informatie
» Voorbeeldtoets

Ben je in het bezit van een IELTS, TOEFL of Cambridge certificaat, dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van deelname aan het onderdeel Engels van de AKV-toets. In artikel 11 van het AKV-reglement vind je meer informatie over de certificaten die in aanmerking voor vrijstelling komen.


2. Beroepsinhoudelijke toets

Wanneer je slaagt voor de AKV-toets, mag je deelnemen aan het tweede deel van de assessmentprocedure: een beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de beroepsinhoudelijke toets bepaalt of je een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat bijvoorbeeld een aanvullende opleiding nodig is.

» Meer informatie beroepsinhoudelijke toets

Aanvullende informatie rondom de informatiebijeenkomsten, spreekuren en erkenningsconsulenten vind je hier.