Medisch Assessment (AKV toets)

Wie in Nederland aan de slag wil als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog of klinisch fysicus moet staan ingeschreven in het BIG-register. Heb je je diploma buiten de Europese Unie of in Zwitserland behaald, dan moet je diploma eerst erkend worden. Dat geldt ook voor klinisch technologen. Hiervoor heb je een verklaring van vakbekwaamheid nodig. Om te beoordelen of deze verklaring kan worden afgegeven, moet je de assessmentprocedure volgen. Deze procedure bestaat uit twee onderdelen, namelijk de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV) en de beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de toetsen bepaalt of je een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is. Krijg je de verklaring van vakbekwaamheid, dan kun je je daarmee inschrijving in het BIG-register aanvragen.

» Direct naar het online inschrijfformulier AKV toets

Algemene Kennis- en Vaardighedentoets

De assessmentprocedure start altijd met een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV). De AKV toetst je kennis en vaardigheden van de Nederlandse en Engelse taal, het Nederlandse zorgsysteem en je ICT-vaardigheden. Om de AKV met goed gevolg te kunnen afleggen, moet je:

  • de Nederlandse taal beheersen op B2/C1-niveau,
  • de Engelse taal beheersen op B2/C1-niveau. Dit is vergelijkbaar met IELTS 6.5 en TOEFL 600,
  • kennis hebben van de organisatie, wetgeving, ethiek en cultuur van de Nederlandse gezondheidszorg.

» Download Algemene Informatie AKV-toets (inclusief informatie over voorbereiding)
» Download Voorbeeldtoets

Beroepsinhoudelijke toetsing

Wanneer je slaagt voor de AKV toets mag je deelnemen aan het tweede deel van de assessmentprocedure: een beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de beroepsinhoudelijke toets bepaalt of je een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is. Lees meer over de beroepsinhoudelijke toets.

Heb je je diploma niet buiten, maar binnen de EER behaald dan moet je de Taaltoets Nederlands doen in plaats van de AKV toets.