Medisch assessment – AKV-toets voor academici

BIG-register

Wie in Nederland aan de slag wil als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog of klinisch fysicus, moet ingeschreven staan in het BIG-register. Heb je je diploma buiten de Europese Unie of in Zwitserland behaald? Dan moet je diploma eerst erkend worden. Dat geldt ook voor klinisch technologen. Hiervoor heb je een verklaring van vakbekwaamheid nodig.

Data en inschrijven

Assessmentprocedure

Om te beoordelen of deze verklaring kan worden afgegeven, moet je de assessmentprocedure volgen. Deze procedure bestaat uit twee onderdelen, namelijk de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV) en de beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de toetsen bepaalt of je een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is. Krijg je de verklaring van vakbekwaamheid, dan kun je daarmee inschrijving in het BIG-register aanvragen.


Algemene Kennis- en Vaardighedentoets

De assessmentprocedure start altijd met een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV). De AKV toetst je kennis en vaardigheden van de Nederlandse en Engelse taal en het Nederlandse zorgsysteem. Om de AKV goed te maken moet je:

  • de Nederlandse taal beheersen op B2/C1-niveau;
  • de Engelse taal beheersen op B2/C1-niveau, wat vergelijkbaar is met IELTS 6.5 en TOEFL 600;
  • kennis hebben van de organisatie, wetgeving, ethiek en cultuur van de Nederlandse gezondheidszorg.

Ben je in het bezit van een IELTS, TOEFL of Cambridge certificaat, dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van deelname aan het onderdeel Engels van de AKV-toets. In artikel 11 van het AKV-reglement vind je meer informatie over de certificaten die in aanmerking voor vrijstelling komen.

» Algemene Informatie AKV-toets (inclusief informatie over voorbereiding)
» Voorbeeldtoets


Beroepsinhoudelijke toetsing

Wanneer je slaagt voor de AKV toets mag je deelnemen aan het tweede deel van de assessmentprocedure: een beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de beroepsinhoudelijke toets bepaalt of je een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is.

» Meer informatie beroepsinhoudelijke toets

Heb je je diploma niet buiten maar binnen de EER behaald? Dan moet je de Taaltoets Nederlands doen in plaats van de AKV toets.

Bekijk ook de informatie over de AKV-toets voor MBO- en HBO-beroepen.

Meld je aan!Examentraining voor de AKV-Toets

Wil je aan het werk in de Nederlandse gezondheidszorg als arts, apotheker of psycholoog en wil je je goed voorbereiden op het examen? Bekijk dan eens onze speciale examentraining!