Medisch assessment – AKV-toets voor academici

COVID-19 update

In verband met de nieuwe coronamaatregelen worden de AKV-en taaltoetsen tijdelijk stop gezet. De toetsen tot 23 januari zullen we nog afnemen. Alle kandidaten die zich reeds hebben ingeschreven voor een toets, ontvangen een persoonlijke mail. Hopelijk kunnen we na 9 februari weer starten met het afnemen van toetsen. We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en houden je op de hoogte.


BIG-register

Wie in Nederland aan de slag wil als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog of klinisch fysicus, moet ingeschreven staan in het BIG-register. Heb je je diploma buiten de Europese Unie of in Zwitserland behaald? Dan moet je diploma eerst erkend worden. Dat geldt ook voor klinisch technologen. Hiervoor heb je een verklaring van vakbekwaamheid nodig.

Data en inschrijven

(let op: vanwege de coronamaatregelen nemen we tot 9 februari geen toetsen meer af. Je kunt je weer inschrijven voor een toetsmoment na 9 februari.)

Assessmentprocedure

Om te beoordelen of deze verklaring kan worden afgegeven, moet je de assessmentprocedure volgen. Deze procedure bestaat uit twee onderdelen, namelijk de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV) en de beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de toetsen bepaalt of je een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is. Krijg je de verklaring van vakbekwaamheid, dan kun je daarmee inschrijving in het BIG-register aanvragen.


Algemene Kennis- en Vaardighedentoets

De assessmentprocedure start altijd met een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV). De AKV toetst je kennis en vaardigheden van de Nederlandse en Engelse taal en het Nederlandse zorgsysteem. Om de AKV goed te maken moet je:

  • de Nederlandse taal beheersen op B2/C1-niveau;
  • de Engelse taal beheersen op B2/C1-niveau, wat vergelijkbaar is met IELTS 6.5 en TOEFL 600;
  • kennis hebben van de organisatie, wetgeving, ethiek en cultuur van de Nederlandse gezondheidszorg.

» Algemene Informatie AKV-toets (inclusief informatie over voorbereiding)
» Voorbeeldtoets


Beroepsinhoudelijke toetsing

Wanneer je slaagt voor de AKV toets mag je deelnemen aan het tweede deel van de assessmentprocedure: een beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de beroepsinhoudelijke toets bepaalt of je een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is.

» Meer informatie beroepsinhoudelijke toets

Heb je je diploma niet buiten maar binnen de EER behaald? Dan moet je de Taaltoets Nederlands doen in plaats van de AKV toets.

Bekijk ook de informatie over de AKV-toets voor MBO- en HBO-beroepen.