nlen Login My Babel
page-bar-toetsing

Medisch Assessment (AKV toets)

Medisch Assessment (AKV toets)

AKV ToetsWie in Nederland aan de slag wil als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog of klinisch fysicus moet staan ingeschreven in het BIG-register. Hebt u uw diploma buiten de Europese Unie of in Zwitserland behaald, dan moet uw diploma eerst erkend worden. Hiervoor hebt u een verklaring van vakbekwaamheid nodig. Om te beoordelen of deze verklaring kan worden afgegeven, moet u de assessmentprocedure volgen. Deze procedure bestaat uit twee onderdelen, namelijk de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV) en de beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de toetsen bepaalt of u een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is. Krijgt u de verklaring van vakbekwaamheid, dan kunt u daarmee inschrijving in het BIG-register aanvragen.

» Direct naar het online inschrijfformulier AKV toets

Algemene Kennis- en Vaardighedentoets

De assessmentprocedure start altijd met een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV). De AKV toetst uw kennis en vaardigheden van de Nederlandse en Engelse taal, het Nederlandse zorgsysteem en uw ICT-vaardigheden. Om de AKV met goed gevolg te kunnen afleggen, moet u:

  • de Nederlandse taal beheersen op ten minste het niveau van het staatsexamen NT2 of B2/C1-niveau,
  • de Engelse taal beheersen op B2/C1-niveau. Dit is vergelijkbaar met IELTS 6.5 en TOEFL 600,
  • kennis hebben van de organisatie, wetgeving, ethiek en cultuur van de Nederlandse gezondheidszorg.

» Download informatiedocument (inclusief informatie over voorbereiding)
» Download voorbeeldtoets

Op de AKV is het examenreglement van toepassing.

Beroepsinhoudelijke toetsing

Wanneer u slaagt voor de AKV toets mag u deelnemen aan het tweede deel van de assessmentprocedure: een beroepsinhoudelijke toets. Het resultaat van de beroepsinhoudelijke toets bepaalt of u een verklaring van vakbekwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is. Lees meer over de beroepsinhoudelijke toets.

Heeft u uw diploma niet buiten, maar binnen de EER behaald dan moet u de Taaltoets Nederlands doen in plaats van de AKV toets.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Facebook