Voorbeelden maatwerktrainingen

Zakelijke taaltraining op maat

Veel van onze cursisten die in het buitenland zakendoen, ondervinden moeilijkheden in de communicatie door culturele verschillen. In een zakelijke taaltraining op maat komen alle aspecten aan bod die je kunt tegenkomen als je zaken doet in het buitenland, bijvoorbeeld: omgangsvormen (beleefdheid en hiërarchie), onderhandelen, relaties opbouwen en onderhouden, non-verbale communicatie, en directe versus indirecte communicatie.

Professioneel klantcontact in het Engels

Voor een professioneel contact met de internationale klant aan de telefoon, receptie of in zakelijke brief-/e-mailwisselingen.

Masterclass “Language of Persuasion”

Deze masterclass is speciaal ontworpen voor bedrijven en hun staf. Met deze masterclass wordt de overtuigingskracht van de deelnemers vergroot. Daarnaast krijgen de deelnemers ook feedback op hun gebruik van de Engels taal. De deelnemers leren dus effectief te overtuigen in het Engels. Lees meer.

Assessment en bijscholing taalvaardigheid van hele organisaties

Voor diverse (grote) organisaties heeft Babel alle medewerkers getoetst op taalvaardigheid Engels of Nederlands en waar nodig de medewerkers bijgeschoold. Vooraf werd per functieprofiel een vereist taalvaardigheidsniveau gedefinieerd, waarna alle medewerkers een (online) intake hebben afgelegd. Binnen een jaar tijd is vervolgens het taalniveau van alle medewerkers weer op peil gebracht. Zie ook: “organisatiescan“.

Workshop spelling en grammatica

Steeds meer volwassenen hebben moeite met de spelling- en grammaticaregels van het Nederlands. Taalfouten in e-mails en brieven maken een onprofessionele indruk op klanten van bedrijven. In een driedaagse training worden de ingewikkelde regels voor u ontsluierd. We spijkeren u bij over onderwerpen als: leestekens, meervoudsuitgangen, afkortingen, tussenklanken, Engelse werkwoorden, de d’tjes en t’tjes en nog veel meer.

Nederlands in functie (Nederlands op de werkvloer)

  • Bestaat er binnen uw bedrijf soms onbegrip omdat een deel van de anderstalige medewerkers het Nederlands onvoldoende beheerst?
  • Wilt u dat uw werknemers zich verder scholen in hun vakgebied, maar is hun taalniveau daarvoor nog ontoereikend?
  • Schiet de taal van sommige medewerkers net iets tekort als het gaat om zaken als vergaderen, telefoneren of verslaglegging?

Babel verzorgt sinds enkele jaren bedrijfstrainingen Nederlands op de Werkvloer voor groepen anderstalige werknemers die hun Nederlands willen verbeteren. Die trainingen vinden plaats binnen het bedrijf en zijn afgestemd op de taalhandelingen die de deelnemers in hun functie moeten verrichten. De eerste stap is een analyse van de werksituatie en de knelpunten in de communicatie. Na een uitvoerige intake van de cursisten komt, in overleg met de opdrachtgever, een trainingsprogramma op maat tot stand waarin gewerkt wordt aan die taalvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de specifieke werksituatie en functie.

Kennismakingscursus Nederlands

Buitenlandse medewerkers maken kennis met de Nederlandse taal en cultuur. Het accent van deze training ligt op spreekvaardigheid in alledaagse situaties, met bijzondere aandacht voor omgangsvormen. Onderwerpen zijn: kennismaken en begroeten, reizen in Nederland, korte formele en informele conversatie.

Ook interesse in een maatwerk oplossing voor jouw organisatie? Vraag via onderstaand formulier een vrijblijvende offerte aan!

Offerte