Organisatiescan

Internationale contacten in het werk worden steeds belangrijker. Daarnaast krijg je te maken met meer (van oorsprong) buitenlandse werknemers. Of je merkt dat binnen je organisatie de beheersing van het Nederlands wegzakt, met alle problemen van dien.

Contact

Offerte

Met de Babel Organisatiescan worden relevante onderdelen van je organisatie doorgelicht op taalvaardigheid en worden medewerkers waar nodig bijgeschoold. Babel kan het gehele proces uit handen nemen, van assessment tot certificering. Het was nooit zo makkelijk om taalbeheersing binnen je organisatie weer op peil te brengen!

Stappenplan taalscan

 1. Vaststellen belangrijkste knelpunten
 2. Bepalen van de doelgroep
 3. Vaststellen van een gewenst taalbeheersingsniveau per vaardigheid per functie
 4. Digitaal en/of mondeling assessment van iedere medewerker
 5. Opstellen van een opleidingsplan per medewerker
 6. Training
 7. Bij functiewisseling of indiensttreding ontvangen (nieuwe) medewerkers automatisch een uitnodiging voor een assessment

Je bepaalt zelf welke vaardigheden voor je organisatie van belang zijn. Hierbij kunt je denken aan:

 • Spreekvaardigheid
 • Leesvaardigheid (incl. snelheid)
 • Schrijfvaardigheid, spelling en grammatica
 • Luistervaardigheid
 • Presentatievaardigheden
 • Communicatievaardigheden