NL Leert door: Loopbaanadvies & (online) scholing

De coronacrisis vergt het uiterste van werkend Nederland. Daarom komt het kabinet met een nieuwe regeling: NL Leert Door. In totaal is er €50 mln. subsidie beschikbaar voor loopbaanbegeleiding en (online) scholing. Het doel van NL Leert Door is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op dit moment kun je geen subsidie meer aanvragen voor ontwikkeladvies. In 2021 word er weer nieuw budget beschikbaar gesteld door het kabinet. Vanaf het vierde kwartaal in 2020 kun je scholing volgen.

Ga snel naar:

NL Leert Door – de regeling in het kort

In de infographic hieronder hebben wij de belangrijkste informatie samengevat.

NL Leert Door regeling

NL Leert door: Loopbaanbegeleiding & Scholing

Ben je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kun je gebruikmaken van de regeling NL Leert Door. De overheid heeft subsidie beschikbaar gesteld voor loopbaanbegeleiding en online scholing. Hieronder leggen we je alles uit. Er is op dit moment geen subsidie meer voor loopbaanbegeleiding.

1. Loopbaanbegeleiding

Sinds het begin van augustus 2020 kun je kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Een loopbaanadviseur geeft je zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt, helpt je zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft je tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk. Samen met je loopbaanadviseur stel je een ontwikkelplan op maat op.

Je kunt zelf een loopbaanadviseur kiezen. Informeer wel van tevoren of je gekozen loopbaanadviseur meedoet aan deze NL Leert Door-regeling. Bovendien is het belangrijk dat je loopbaanadviseur de juiste opleiding heeft gedaan en voldoende ervaring heeft. Deze websites kunnen je hierbij helpen:

  • Noloc is de beroepsvereniging van loopbaancoaches met een kwaliteitskeurmerk.
  • Career Management Institute (CMI). Met een CMI-certificering laat een loopbaanadviseur zien dat hij of zij vakbekwaam is.
  • OVAL is de brancheorganisatie van loopbaanbedrijven met een kwaliteitskeurmerk.
  • Je kunt ook een afspraak maken met het Leerwerkloket. Via het Leerwerkloket kan iedereen onafhankelijk en kosteloos advies krijgen. Een Leerwerkloket is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV.

Gebruikmaken van deze regeling? Aanmelden is simpel. Hieronder staan de vier stappen die je moet nemen.

NL Leert Door

2. Online scholing

Vanaf het najaar (vierde kwartaal van 2020) is het ook mogelijk om (online) scholing te volgen. Dit kan bestaan uit een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, een vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. We hebben hieronder de mogelijkheden voor je uitgesplitst.

nl leert door scholing

Optie 1: Abonnement/leerpakket
Deze optie is gericht op het ontwikkelen van kennis en nieuwe vaardigheden. De minimale studiebelasting is 8 uur van deze optie en de waarde is ten minste €150.

Optie 2: Vakgerichte bijscholing
Deze scholing voorziet in persoonlijke begeleiding en ondersteuning, een minimale studiebelasting van 16 uur, waarde ten minste €500.

Optie 3: Scholing gericht op afsluiting met een erkend certificaat of diploma
De scholing is op middelbaar of hoger onderwijsniveau of branche- of sector-erkend.

Informatie voor werkgevers

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, heeft het kabinet de regeling NL Leert Door geïntroduceerd. Met de NL Leert Door regeling blijven werknemers zich ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring.

Op deze pagina lees je meer over de inspanningsverplichting.

Wat kan Babel voor je betekenen?

Babel is dé expert op taalgebied. Investeren in taalvaardigheid levert je veel op. Je krijgt meer plezier in je werk, je gaat minder fouten maken en je ervaart minder stress op de werkvloer. Hieronder geven wij je een idee wat we je kunnen bieden qua (online) scholing voor de talen Nederlands of Engels. De meeste van onze cursussen worden zowel op locatie als in onze virtual classroom gegeven. Bovendien bieden wij ook verschillende e-learningmodules aan.

Neem contact met ons op


Veelgestelde vragen over NL Leert Door

Bekijk hieronder onze FAQ.

Zijn er kosten verbonden aan NL Leert Door?
Er zijn geen kosten verbonden aan NL Leert Door. De overheid regelt de financiering met de loopbaanadviseurs en de opleiders. Je hoeft als werkgever/werkende/werkzoekende dus ook geen kosten voor te schieten.
Wie heeft er recht op subsidie?
Iedereen met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt heeft recht op deze subsidie. Deze subsidie is dus voor alle werknemers, ZZP-ers, werkzoekenden, flex-werkers en ondernemers.
Hoe ziet het traject bij een loopbaanadviseur eruit?
Dit kun je het beste navragen bij je gekozen loopbaancoach. Over het algemeen begint je loopbaantraject met een intakegesprek. Hierbij worden jouw situatie en wensen in kaart gebracht. Daarnaast wordt er een arbeidsmarktscan gedaan. Met de arbeidsmarktscan wordt inzichtelijk gemaakt welke arbeidsmarktkansen er nu zijn. Er wordt dan rekening gehouden met je ervaring en ontwikkelwensen.
Wat is de deadline voor loopbaanbegeleiding?
Op dit moment kun je geen subsidie meer aanvragen voor deze regeling. Het kabinet zal in 2021 weer subsidie beschikbaar stellen.
Hoe kan ik me aanmelden voor een cursus?
Op dit moment is het nog niet mogelijk om je aan te melden voor een cursus. Zodra dit mogelijk is, informeren we je via deze pagina.

Nuttige links