Maatwerk voor non-profit organisaties

Onze ervaring heeft geleerd dat non-profit instellingen vaak een andere taalbehoefte hebben dan bedrijven. Vaak is er sprake van formeel of juridisch taalgebruik en veel vakjargon. Informeer ons over je wensen en wij doen een passend voorstel.

Contact

Offerte

Maatwerk in 15 talen

Wij bieden maatwerk aan in de 15 onderstaande talen.

Voorbeelden van maatwerk voor non-profit organisaties

Nederlands voor de Belastingdienst

Medewerkers van de belastingdienst leren omgaan met dagelijkse situaties zoals uitleggen hoe het belastingformulier wordt ingevuld, omgaan met klanten en een correcte brief formuleren. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en materiaal uit de praktijk.

Nederlandse taal en cultuur voor tolken van het Europees Parlement

Deelnemers verwerven inzicht in de Nederlandse samenleving. Verbetering van de luistervaardigheid en uitbreiding van de woordenschat via culturele en actuele lezingen vormen de basis voor deze cursus.