Financiering

Lening van DUO

Bij Babel kan je de Nederlandse taal leren ter voorbereiding op het inburgerings- of Staatsexamen. Babel richt zich daarbij op hoogopgeleide cursisten: het tempo in de cursussen ligt vrij hoog. Daarnaast dienen cursisten de Engelse taal te beheersen, dat is (bij de start van de cursus) de steuntaal. Babel is in het bezit van het keurmerk Blik op Werk. Hierdoor kun je voor de betaling van een inburgerings- en Staatscursus geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je krijgt geen geld op je bankrekening. DUO betaalt de facturen voor de cursus en het examen. Zo bouw je een lening op. Je betaalt de lening later met rente weer terug aan DUO*. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Let op: je kan de DUO-lening gebruiken voor de bekostiging van cursussen Nederlands totdat je het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2 hebt afgelegd. Hierna is dit dus niet meer mogelijk!

* Ben je asielmigrant (bijvoorbeeld via UAF) en ben je binnen 3 jaar ingeburgerd? Dan hoef je niets terug te betalen. Meer informatie leest u op deze pagina.

Meer informatie

Korting voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht

Babel is taalpartner van de Universiteit Utrecht. Daarom ontvangen studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht een korting van maar liefst 15% op cursussen uit het open aanbod. De korting is geldig voor:
– Studenten die tijdens de cursus nog staan ingeschreven als student aan de Universiteit Utrecht
– Medewerkers die tijdens de cursus nog werkzaam zijn bij de Universiteit Utrecht.

Meer informatie