Taaltoets Hoger Onderwijs

Studenten in het Hoger Onderwijs moeten over uitstekende taalvaardigheden Nederlands beschikken. Door het toenemende aantal Engelstalige bachelor- en masteropleidingen wordt ook de beheersing van het Engels steeds belangrijker.

Babel neemt jaarlijks bij duizenden studenten van de Universiteit Utrecht digitale taaltoetsen Nederlands en Engels af. Doorgaans zijn er geen formele consequenties aan de uitslag verbonden. Wel worden studenten zich bewust gemaakt van tekortkomingen in hun taalgebruik. Vervolgens kunnen zij een cursus Spelling en Grammatica of een cursus Academisch Engels volgen.

Wil je meer informatie over onze taaltoetsen voor het HO? Of wil je een keer een demonstratie krijgen van ons platform? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.