Cursus Summer School Nederlands Niveau 5 (B1 -> B2)

Niveau: Halfgevorderd (B1/B2)

Investeer in je toekomst, breng je taalvaardigheid Nederlands naar het volgende niveau!

Gedurende de lockdown worden onze klassikale cursussen in de virtual classroom gegeven. Zodra het kan, hervatten we de cursussen op onze leslocaties. Je kunt je dus gewoon inschrijven voor een klassikale cursus. We bieden extra flexibiliteit met onze verplaatsgarantie.

Er is (nog) geen nieuwe cursus ingepland.

Deze training kan ook in maatwerkvorm worden aangeboden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Algemeen

Summer school Nederlands

De cursus ‘Summer School Nederlands Niveau 5’ biedt je de mogelijkheid om de Nederlandse taal snel en goed te leren. Het doel van de cursus is om niveau B2 te bereiken. De vier vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken worden behandeld.

De taaltrainers zullen je daarnaast meer leren over de Nederlandse gebruiken en manieren. Als je een bekwamere gebruiker van het Nederlands wilt worden, is dit de cursus voor jou!

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Vakantie
 • Vrije tijd
 • Transport
 • Natuur en landschap
 • Eten en drinken
 • Milieu, veiligheid en gezondheid
 • Economie en werk
 • Wetenschap

Inschrijven

Leerdoelen

Het doel van de cursus is om niveau B2 (CEF) te bereiken.

 • Deelnemers kunnen het hoofdidee van complexe teksten begrijpen, zowel met concrete als abstracte onderwerpen.
 • Deelnemers kunnen vloeiend en spontaan reageren, op een manier die een normale uitwisseling mogelijk maakt met moedertaalsprekers van het Nederlands, zonder enige inspanning aan beide kanten.
 • Deelnemers kunnen een duidelijke, gedetailleerde tekst over een breed scala van onderwerpen produceren, en zij kunnen hun mening geven over een actueel onderwerp.

Inschrijven

Methode

Deze cursus focust op:

 • Vloeiend spreken
 • Discussies
 • Mondelingen en schriftelijke samenvattingen
 • Grammaticaoefeningen
 • Brieven schrijven
 • Voorbereiding op het NT2 examenprogamma II

Inschrijven

Tijdsinvestering

 • Contacturen: 57
 • Zelfstudie: 60
 • Totale studielast: 117 uur

Inschrijven

Praktisch

De cursus is bedoeld voor mensen die taalniveau B1 (CEFR) hebben behaald. Voorafgaand aan de cursus doen deelnemers een plaatsingstest. De test bestaat uit twee delen: meerkeuzevragen en schrijven. Een leraar zal de taalvaardigheden beoordelen. Op basis van de test krijg je advies over of de cursus goed bij je past.

Inschrijven

Rooster