Cursus Nederlands voor Vergevorderden B2+

Ben je geslaagd voor het Staatsexamen NT2? Gefeliciteerd! Als je nog meer uit jezelf wilt halen tijdens je opleiding of tijdens je werk, dan is de cursus Nederlands voor vergevorderden B2+ de ideale gelegenheid hiervoor.

€435,00

Inschrijven

Start vanaf 17 april 2018

Over de cursus Nederlands voor Vergevorderen B2+

Learn Dutch Utrecht

Als je begint aan de cursus heb je de basisvaardigheden van de Nederlandse taal al onder de knie. Daarom gaan we in deze cursus in op de verschillende vormen van spreken en schrijven die nog niet eerder uitgebreid behandeld zijn. Denk hierbij aan discussies, presentaties en e-mailberichten.

Tijdens alle bijeenkomsten is volop ruimte voor discussies over zowel de leerstof als de actualiteit. Je leert de taal dus niet alleen aan de hand van een lesmethode maar ook aan de hand van de praktijk. Je krijgt bovendien de gelegenheid om je geleerde presentatievaardigheden direct in de praktijk te brengen en hier feedback op te krijgen.

Naast oefeningen op het gebied van discussiëren, presenteren en schrijven, wordt ook je grammaticale kennis opgefrist. We behandelen zinsstructuren, werkwoordtijden en verwijswoorden.

Inschrijven

Leerdoelen

In deze cursus werk je toe naar taalniveau B2+. De cursus is daarom geschikt als je geslaagd bent voor programma II van het Staatsexamen NT2 of als je een cursus op niveau B2 hebt afgerond.

Na het afronden van de cursus…

 • kun je in vloeiend Nederlands populairwetenschappelijke teksten en gestructureerde betogen schrijven;
 • ben je in staat om in het Nederlands een presentatie te geven over actuele ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, onderwijs, economie of gezondheid;
 • ken je de nuanceverschillen tussen verschillende zinsstructuren of werkwoordstijden van de Nederlandse taal.

Inschrijven

Methode

Tijdens de bijeenkomsten werk je in groepjes, in tweetallen of alleen aan verschillende opdrachten. Hierbij word je intensief begeleid door een ervaren docent. De voertaal is Nederlands.

De leerstof komt zowel uit de actualiteit als uit de gebruikte lesmethode: Nederlands naar perfectie. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor hoogopgeleiden die Nederlands als tweede taal willen leren. Je krijgt toegang tot een uitgebreide online database met beeldfragmenten, woordenlijsten en uitspraakoefeningen.

Inschrijven

Tijdsinvestering

De cursus Nederlands spreken en schrijven bestaat uit 17 bijeenkomsten bij Babel in Utrecht. Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk leert van de bijeenkomsten, verwachten we van jou dat je ongeveer 3 uur per week aan zelfstudie besteedt. Natuurlijk ontvang je hier lesmateriaal en opdrachten voor, die tijdens de bijeenkomsten zullen worden besproken.

Inschrijven

Praktisch

De leerstof komt zowel uit de actualiteit als uit de gebruikte lesmethode: Nederlands naar perfectie. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor hoogopgeleiden die Nederlands als tweede taal willen leren. Je krijgt toegang tot een uitgebreide online database met beeldfragmenten, woordenlijsten en uitspraak-oefeningen.

Je ontvangt een certificaat als je bij ten minste 80% van de bijeenkomsten aanwezig bent geweest.

Inschrijven

 • Startdatum: 17 april 2018
  DagDatumAanvangEinde
  dinsdag17 april 201813:1515:00
  donderdag19 april 201813:1515:00
  dinsdag24 april 201813:1515:00
  donderdag26 april 201813:1515:00
  dinsdag1 mei 201813:1515:00
  donderdag3 mei 201813:1515:00
  dinsdag8 mei 201813:1515:00
  dinsdag15 mei 201813:1515:00
  donderdag17 mei 201813:1515:00
  dinsdag22 mei 201813:1515:00
  donderdag24 mei 201813:1515:00
  dinsdag29 mei 201813:1515:00
  donderdag31 mei 201813:1515:00
  dinsdag5 juni 201813:1515:00
  donderdag7 juni 201813:1515:00
  dinsdag12 juni 201813:1515:00
  donderdag14 juni 201813:1515:00

  Inschrijven