Cursus Examentraining Nederlands voor AKV Toets

De examentraining Nederlands voor AKV-Toets is geschikt als je aan het werk wilt in de Nederlandse gezondheidszorg. Je dient dan namelijk een BIG-registratie aan te vragen. Onderdeel van deze BIG-registratie is de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets). Let op: deze cursus is per september opgedeeld in een variant voor tandartsen en een variant voor artsen, apothekers en psychologen.

Er is (nog) geen nieuwe cursus ingepland.

Deze training kan ook in maatwerkvorm worden aangeboden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Examentraining Nederlands AKV en Taaltoets

Examentraining AKV taaltoets Nederlands

Door het succesvol afleggen van de AKV-toets toon je aan dat je de Nederlandse taal uitstekend spreekt, dat je Engelse taalvaardigheid op een goed niveau is en dat je kennis hebt van de Nederlandse gezondheidszorg. Bij Babel weten we als geen ander hoe we je zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de AKV-toets.

Ben je een tandarts? Dan is de Examentraining Nederlands AKV en Taaltoets – tandartsen uitermate voor jou geschikt.
Of ben je een arts, apotheker of psycholoog? Dan is de Examentraining Nederlands AKV en Taaltoets – artsen, apothekers, psychologen iets voor jou.

In de cursus leer je om hoofdzaken van bijzaken te scheiden in een medische tekst. Je oefent met het opschrijven van de kerngedachte van een tekst binnen de tijdslimiet van het examen. Verder trainen we je in het voeren van patiënt-gesprekken waarbij verschillende criteria een rol spelen, zoals betrokkenheid tonen, het gezegde samenvatten en doorvragen, en het beëindigen van het gesprek.

Na afloop van de cursus…

  • kun je een Nederlandse tekst goed samenvatten en de hoofdzaken van bijzaken scheiden,
  • kun je een presentatie houden naar aanleiding van een medisch artikel
  • ben je in staat om een arts-patiëntgesprek te voeren
  • kun je een goed verslag schrijven van het arts-patiëntgesprek

Leerdoelen

De examentraining voor de AKV-toets en de Taaltoets is geen taaltraining maar een vaardigheidstraining. Dat betekent dat je bij aanvang van de cursus al over taalniveau Staatsexamen NT2-II dient te beschikken. In de cursus leer je om je taalvaardigheid zo goed mogelijk toe te passen in een examenomgeving.

Na afloop van de cursus…

  • kun je een Nederlandse tekst goed samenvatten en de hoofdzaken van bijzaken scheiden,
  • kun je een presentatie houden naar aanleiding van een medisch artikel
  • ben je in staat om een arts-patiëntgesprek te voeren
  • kun je een goed verslag schrijven van het arts-patiëntgesprek

Methode

De bijeenkomsten zijn opgedeeld in een contactuur, een uur zelfstudie en een tweede contactuur. Je oefent zowel klassikaal als in tweetallen met de onderwerpen. Daarnaast verwachten we van jou dat je vijf uur per week thuis studeert.

Je hoeft vooraf geen lesboeken te kopen: tijdens de bijeenkomsten krijg je het lesmateriaal uitgereikt. 

Tijdinvestering

Deze examentraining bestaat uit acht bijeenkomsten van drie uur bij Babel in Utrecht. De bijeenkomsten zijn opgedeeld in een contactuur, een uur zelfstudie en een tweede contactuur.

We verwachten dat je vijf uur per week thuis studeert.

Praktisch

Je hoeft vooraf geen lesboeken te kopen: tijdens de bijeenkomsten krijg je het lesmateriaal uitgereikt.

Omdat het een examentraining betreft, heeft deze cursus geen eindtoets. Je ontvangt een bewijs van deelname als je bij minimaal zeven van de acht bijeenkomsten aanwezig bent geweest.

Vanaf september wordt de algemene Examentraining AKV gesplitst in een AKV examentraining speciaal voor tandarts en een cursus AKV examentraining speciaal voor artsen, apothekers en psychologen.