Geschreven door:Liz

Datum : 25 april 2019 Categorie : Blog

De voordelen van blended learning voor organisaties

voordelen van blended learningDe term blended learning komt steeds vaker voor. Maar wat houdt blended learning in? In dit artikel gaan we dieper in op deze leervorm en zetten we de voordelen voor organisaties uiteen.

Wat is blended learning?

Tot een aantal jaren geleden, vóórdat het gebruik van computers gangbaar werd, was klassikaal lesgeven de norm. Cursisten of studenten in schoolbanken die luisteren naar een docent voor de klas. Sinds er een steeds grotere switch naar online begon plaats te vinden, is deze klassieke vorm langzaam aangevuld met online leren: e-learning.

E-learning vult steeds vaker de klassikale lesvormen aan. Het resultaat hiervan is blended learning, waarbij er een mooie combinatie ontstaat van face-to-face-onderwijs en flexibel, online oefenmateriaal. Dit is onder andere interessant voor organisaties die hun werknemers een cursus willen bieden, die ze deels op een voor hen geschikt moment en op een voor hen geschikte plaats kunnen volgen. Zo kunnen cursisten bijvoorbeeld na klassikale lessen thuis zelfstandig verder werken. Wat zijn de voordelen van blended learning voor organisaties?

Voordelen van blended learning

1. Veel variatie

Met blended learning wordt er niet volledig online en ook niet volledig klassikaal lesgegeven. Stof die klassikaal behandeld is kan door middel van online opdrachten verder worden uitgediept. Hiervoor zijn veel mogelijkheden. Zo kunnen er animaties, filmpjes, interactieve oefeningen en zelfs gamification (het gebruik van spelelementen) gebruikt worden. Dit maakt leren leuk en zal medewerkers stimuleren actief met de lesstof te oefenen. Hierdoor voelen ze zich ook meer betrokken bij de cursus of training.

2. Verschillende leervoorkeuren

Daarnaast spreekt blended learning verschillende mensen aan. Iedereen heeft een eigen leervoorkeur en als je een leertraject wilt opzetten voor jouw organisatie, heb je met verschillende medewerkers te maken. Door blended learning kun je verschillende werkvormen en leermethodes inzetten. De een heeft meer baat bij een klassikale les met medecursisten, de ander bij het zelfstandig bekijken van beeldfragmenten en de ander weer door interactieve oefeningen. Daarnaast kunnen deelnemers zelf bepalen hoe snel ze door de online gedeelten heen gaan.

3. Leerprestaties bijhouden

Een van de voordelen van blended learning is dat het gemakkelijker is om de resultaten van deelnemers bij te houden. Als een deel van de training bestaat uit online opdrachten en oefeningen, is het mogelijk om automatisch bij te houden hoe deze worden gemaakt. Hierdoor heb je als organisatie inzicht in de leerprestaties van je medewerkers en zie je precies welke onderdelen goed en minder goed gaan en hoeveel tijd er aan de opdrachten is besteed. Zo houd je de voortgang in de gaten.

4. Gemakkelijk bijsturen en aanpassen

Doordat leerresultaten bijgehouden kunnen worden, kan er gemakkelijker tussentijds bijgestuurd worden mocht dat nodig zijn. Bijsturen gaat makkelijker als er online inzicht is in de resultaten. Een docent weet wat wel en niet goed gaat en welke onderwerpen meer of juist minder aandacht mogen krijgen. Het stimuleert om hiermee te experimenteren.

Blended learning bij Babel

Wij bieden veel cursussen aan die zowel online als klassikale lessen bevatten. Wil je liever een volledig op maat gemaakt traject? Wij stellen graag een volledig op maat gemaakt e-learningtraject samen dat optimaal toegespitst is op de behoefte binnen jouw organisatie!

Lees ook: