Geschreven door:Liz

Datum : 13 november 2019 Categorie : Blog

Op deze 9 manieren zorgen wij voor een stimulerende en prettige leerplek

Wij geloven erin dat leren vanzelf gaat als je er plezier in hebt. Je krijgt energie en wordt enthousiaster en dit slaat ook over op eventuele groepsgenoten. Bovendien sta je meer open voor nieuwe dingen en kan je beter volhouden. Daarom zorgen we ervoor dat al onze leerplekken stimuleren en prettig zijn. In dit artikel lees je hoe!

Wat doen zenuwen met je?

Je bent onderweg naar je eerste taalles. Wat gaat er door je heen? Voel je wat gezonde spanning of ben je erg nerveus? Deelnemers zijn vaak gespannen in de eerste les. Soms heeft dit te maken met eerdere leerervaringen. Een andere keer is iemand bang om fouten te maken of is hij/zij ervan overtuigd weinig taalgevoel te hebben.

Bij té veel spanning blokkeren mensen en stagneert het leerproces. De amygdala, een hersenkwab die het hoofdkwartier vormt bij angstreacties in het brein, slaat dan alarm. Als je zenuwachtig en gespannen bent, kun je niet goed nadenken en verstijf je. Nauw gerelateerd aan je zenuwen is de manier waarop je naar leren kijkt.

Onze top 9 voor een veilige, plezierige én stimulerende leerplek

1. Persoonlijke kennismaking

Wij besteden uitgebreid aandacht aan de eerste kennismaking zodat de deelnemers en de docent elkaar snel leren kennen.

2. Het ijs breken

Ook tijdens verdere lessen doen we interactieve activiteiten die de band tussen de deelnemers onderling en die met de docent bevorderen.

3. Fouten zijn welkom

We verwelkomen fouten want van fouten kan je leren. Slechte vragen bestaan niet want een vraag betekent dat je nieuwe informatie aan het verwerken bent. Pas als je je vrij voelt om fouten te maken, durf je te experimenteren met taal.

4. Positieve feedback

Wij gaan ervan uit dat iedereen met de juiste positieve instelling en aanpak een taal kan leren. In de lessen benoemen we steevast eerst wat goed gaat en vervolgens kijken we pas naar wat nog beter kan. We geloven in opbouwende feedback.

5. Leren van en met elkaar

Door een variëteit aan activiteiten waarbij je in steeds wisselende samenstellingen aan opdrachten werkt, stimuleren we de onderlinge samenwerking en betrokken- heid. Als je je medecursisten beter leert kennen, durf je hen ook feedback te geven op wat ze goed doen en waaraan ze nog kunnen werken.

6. Tussentijds evalueren

De docent volgt je leerproces en koppelt de voortgang regelmatig aan je terug. Wij nemen je leerdoelen door en we houden samen in de gaten of deze bereikt worden. Op deze manier is er persoonlijke aandacht voor elke deelnemer.

7. Variatie in werkvormen

Om het plezier in het leren te vergroten gebruiken we veel verrassende en activerende werkvormen. Zo zetten we deelnemers letterlijk in beweging, gebruiken we attributen om het geheugen te stimuleren, houden we een quiz of gebruiken we video’s om het geleerde te illustreren. Het is bijvoorbeeld uitdagender en leuker om een onzinnige of geflopte uitvinding te beschrijven dan een succesvolle. Dit doet namelijk een beroep op andere vaardigheden zoals creatief denken.

8. Praktijkgericht

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke achtergrond van onze deel- nemers en laten hen situaties aandragen waarin zij de taal nodig hebben. Als je theorie kunt verbinden aan de praktijk, beklijft het beter en maakt dat het leren leuk en doeltreffend. We oefenen onverwachte situaties en bespreken dan met elkaar hoe je op een dergelijke situatie kunt reageren. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek dat je met een klant voert dat plotseling onderbroken wordt door een telefoongesprek of een collega. Hoe reageer je hierop?

9. “30 dagen uitdaging”

We dagen mensen uit om hun leerplan te delen met de groep en zich bijvoorbeeld een doel te stellen waar ze over 30 dagen willen zijn. Als je dit hardop uit, is de toewijding groter en neemt het plezier toe met iedere stap die je richting je doel zet.

Deze tekst is afkomstig uit het boek ‘Babel voor Beginners’.
© 2019, Babel B.V.

Lees ook: