Geschreven door:Liz

Datum : 05 maart 2019 Categorie : Blog

Meer begeleiding voor inburgeraars bij het leren van Nederlands

Babel, gemeente Utrecht en vrijwilligersorganisaties tekenen convenant.

Taleninstituut Babel, de gemeente Utrecht en vrijwilligersorganisaties gaan samenwerken om inburgeraars extra begeleiding te bieden bij het leren van de Nederlandse taal.

Vrijwilligersorganisaties bieden bijvoorbeeld taalcafés of taalmaatjes aan of een taalassistent in de klas. Ze doen dat aanvullend op het onderwijs van Babel. Doel is dat inburgeraars sneller de taal leren en sneller hun inburgeringstraject kunnen afronden. Marc Gebuis (directeur Babel): “Niet iedere cursist heeft al een sociaal netwerk in Nederland. Het is fijn dat nu alle inburgeraars in Utrecht kunnen oefenen met de taal.”

Samen met de gemeente Utrecht hebben Babel en nog 12 taalscholen met vrijwilligersorganisaties een convenant gesloten waarin afspraken hierover zijn vastgelegd. Hiermee wordt ook het al bestaande aanbod van vrijwilligersorganisaties meer gestructureerd ingezet en gefinancierd. De organisatie Taal Doet Meer coördineert de samenwerking met de taalcafés.

Wethouder Maarten van Ooijen (gemeente Utrecht): “Onderzoek heeft aangetoond dat een combinatie van taallessen en oefenen met behulp van vrijwilligers de beste resultaten in een kortere tijd oplevert. Dat willen we stimuleren, zodat inburgeraars zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk taalniveau bereiken.”

De deelnemende Vrijwilligersorganisaties zijn: Gilde Utrecht, Humanitas, Taal Doet Meer en U-Centraal. Lees hier meer informatie over de taalcafés.

Lees ook: