Geschreven door:Liz

Datum : 25 mei 2018 Categorie : Blog

Engelse woorden voor de HR-specialist deel 1

Spreek jij regelmatig Engels binnen de context van HR? Voor veel vaktermen zijn vertalingen moeilijk te vinden. In deze rubriek lichten we daarom woorden uit die belangrijk zijn binnen de HR-wereld. In Engelse woorden voor de HR-specialist deel 1 vind je woorden van A t/m G. 

Wil je graag je HR Engels verder verbeteren?  Volg dan onze praktijkgerichte cursus Zakelijk Engels voor HR inclusief e-learningDeze cursus focust met zes modules op verschillende HR-onderwerpen, variërend van interculturele communicatie tot arbeidsvoorwaarden. In praktijkgerichte situaties werk je aan verschillende vaardigheden.

A
aandeelshare (UK); stock (US)
aanbod (arbeid)labour supply
aangepaste werkurenflexitime, flexible working h0urs
aangiftetax return, form
aanloopschalenstarting salary scale
aanmeldenapply for
aanmerking (in….komen)to be eligible for
aannemen van werkcontracting for work
aanpassingadjustment, modification
aanslagbiljettax bill, notice of tax assessment
aanspraakclaim,right
aanstellenappoint
aanstellingappointment
-tijdelijketemporary
– vastepermanent
aanvraagapplication, request
aanvullend pensioensupplementary pension
aanwendento use, apply, employ
abonnementskostensubscription costs
afdrachtpayment, contribution
aflossenrepayment
afschrijvingdepreciation
aftrekdeduction, tax relief
afvloeiingsregelingredundancy scheme
-individueelseverance payment
AKWGeneral Child Benefit Act
algemene bijstandsupplementary benefit
alleenstaandesingle
alleenstaande oudersingle parent
ambtenarencivil servants
ANWSurvivor’s Dependent Act
AOWGeneral Old Age Pensions Act
Arbeidsmarktlabour market
arbeidsongeschiktheidsuitkeringdisability benefit
arbeidsovereenkomstemployment/labour contract
arbeidsrechtlabour legislation
arbeidstijdverkortingreduction in working hours
arbeidsvergunningwork permit
arbeidsvoorwaardenterms of employment
arbeidsvoorwaarden (secundaire)fringe benefits, perks (inf)
arbeidswetlabour act
ArbodienstSafety, Welfare and Health service
ATV dagenroster free days/ work release days
AWBZDutch Health Care Law
B
baanjob, position
basisloonbasic wage/ salary
bedingcompetition agreement
bedragamount
bedrijfsautocompany car
-regeling-scheme
bedrijfsvereniginginsurance board
beëindigingtermination, conclusion
begunstigdebeneficiary
bekledento hold a position, job
belanginterest
belastingdiensttax authorities
belastingvrije bedragtax allowance, tax free amount
belastingteruggavetax refund
beleggeninvest
benoemento appoint
beoordelingscriteriaassessment criteria
beoordelingsgesprekappraisal interview
bepaalde tijd (arbeidsovereenkomst)definite/fixed term
bepalingcondition, clause
berekenen/ berekeningto calculate, to make a calculation
beroepskostenprofessional expenses
bescheidendocuments, records, papers
beslisserdecision maker
bestandsbeheerupkeep of client database
bestuurslidboard member
betalingpayment
betaling in naturapayment in kind
betalingsbewijsreceipt, proof of payment
bezettingsgraadlevel of utilization
bezwaarobjection
boekverliesbook loss
boetefine
bonusregelingbonus scheme
bovengrensupper limit
breuk(pensioen)pension gap, loss of pension
brutogross
BTWVAT- value added tax
burgelijke staatmarital/civil status
Burgerlijk WetboekCivil Code
bijstandsupplementary benefit
bijstortingadditional payment
C
cataloguswaardelist price
CAOCollective Labour Agreement
collectieve ziektekosten verzekeringgroup medical insurance
concurrentcompetitor
concurrentiebedingnon-competition agreement/clause
conjunctuur
-hoog-economic boom
-laag-slump/recession
contractbreukbreach of contract
D
dagdeelhalf-day
dagelijks bestuurexecutive council /committee
deblokkerenunblock, release, unfreeze
declaratiestatement of expenses; timesheet
declarerento claim expenses
deelnemerparticipant
deelnemingparticipation
dekkingcover (insurance)
detacheren / -ingto second / secondment
dienstbetrekkingemployment
diensttijdlength of service
dienstverbandemployment, tenure of office
dienstverleningservices
dochtermaatschappijsubsidiary
doelaim, objective
doelgroeptarget group
doorstromingpromotion
duurzaamlasting, permanent
E
eenmalige uitkeringlump sum payment
eerste besprekinginitial interview
eigen risicodeductible, policy excess
eisen (functie-)job requirements
evaluatieformulierevaluation form
exploitatiekostenrunning costs, operating costs.
F
facturerento invoice, to charge to someone’s account
factuurinvoice, bill
feestdagenpublic holidays : bank holidays
fictieffictitious, notional
flexibele werkvormen(forms of) flexible employment contracts
flexibele werktijdenflexible working hours
formulierform ( to fill in/out)
functiejob/position, profession
functiebenamingjob title
functiebeschrijvingjob description
functiewaarderingjob appraisal
functioneringsgesprekperformance review
G
geboortedatumdate of birth
gedetacheerdesecondee
gegevenspersonal details
geheimshoudingplichtduty to secrecy
gehuwdmarried
gemeentelocal authority, city council, municipality
geschenkgift
getuigschrifttestimony
gezondheidsverklaringhealth certificate
gezondheidszorghealth care
glazen plafondglass ceiling
glijdende schaalsliding scale
goedkeuringapproval
gouden handdrukgolden handshake

Lees ook:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Maandelijks leuke taalweetjes ontvangen en handige taaltips? En als eerste op de hoogte zijn van onze gratis evenementen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Babel. Al 25.000 mensen gingen je voor.

Nieuwsbrief