Geschreven door:Liz

Datum : 17 januari 2018 Categorie : Blog

Babel steunt het UAF met donatie

Babel overhandigt donatie UAFOok dit jaar ondersteunt Babel de belangrijke missie van het UAF middels een schenking. Tijdens het kerstfeest van Babel overhandigde directeur Marc Gebuis een cheque van €10.000,- aan UAF-directeur Mardjan Seighali.

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. De stichting begeleidt hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. De opleidingsactiviteiten van Babel liggen in het verlengde van deze doelstelling. Babel en het UAF werken al vele jaren intensief samen.

Babel onderneemt maatschappelijk verantwoord, waarbij onder andere wordt gestreefd naar meer welzijn van mensen in de maatschappij. Vluchtelingen in Nederland vormen hierbij een belangrijk onderdeel en verdienen een eerlijke kans op een opleiding en baan.

Lees ook: