nlen Login My Babel
Engels

Het verschilt tussen IELTS, TOEFL en Cambridge

Het verschilt tussen IELTS, TOEFL en Cambridge

Er bestaan meerdere niveau-examens voor de Engelse taal. Veel mensen vragen zich af waarin de examens van elkaar verschillen. Dit artikel beschrijft het verschil tussen algemene examens Engels en de toelatingsexamens voor een college of universiteit. Hopelijk verduidelijkt dit waaruit elke cursus bestaat en waar elk examen voor geschikt is. Dat kan je helpen om de juiste keuze te maken uit het cursusaanbod bij Babel. Als je na het lezen van dit stuk toch nog vragen hebt kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@babel.nl.

De examens

Globaal gezegd zijn er vijf examens die je kunt afleggen.

IELTS | TOEFL | Cambridge First | Cambridge Advanced | Cambridge Proficiency

IELTS exam

Het IELTS-examen toetst de taalvaardigheid van mensen die willen studeren of werken in een omgeving waar in het Engels wordt gecommuniceerd.

IELTS is ontwikkeld in Groot-Brittannië, maar het wordt op veel plaatsen geaccepteerd door onderwijsinstituten, werkgevers, beroepsregisters en immigratiediensten van de overheid die een bewijs nodig hebben voor voldoende Engelse taalvaardigheid bij een procedure voor indiensttreding of inschrijving. IELTS wordt erkend door meer dan 9000 organisaties overal ter wereld, waaronder universiteiten, werkgevers, beroepsorganisaties, immigratiediensten en andere overheidsinstanties.

Je kunt de module die jij nodig hebt selecteren, dat kan zowel wetenschappelijke als algemene training betreffen. Het examen omvat spreekvaardigheid (een gesprek met een examinator), schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid. De resultaten van het examen worden binnen twee weken bekend gemaakt en ze zijn tot twee jaar na de testdatum geldig.
Als je meer wilt weten kun je dit artikel raadplegen.

TOEFL

De TOEFL iBT-test toetst je vermogen om Engels op academisch (universitair) niveau te gebruiken en te begrijpen. De test gaat ook na in hoeverre je je luister-, lees- spreek- en schrijfvaardigheden kunt inzetten om op academisch niveau te kunnen presteren. Het gemiddelde niveau van Engelse taalvaardigheid ligt tussen halfgevorderd en gevorderd.
Het examen is geschikt:

  • voor studenten die willen studeren aan een hogeschool of universiteit,
  • als instapeis voor een Engels taalprogramma,
  • voor aanvraag van een visum in verband met werk of studie.

Bij het examen worden spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid online getest, dus op basis van een test per computer. TOEFL-test-uitslagen zijn tot twee jaar na de testdatum geldig.

TOEFL is in Amerika ontwikkeld, maar meer dan 9000 hogescholen (colleges), overheidsinstellingen en instituten in meer dan 130 landen accepteren TOEFL-uitslagen. Immigratiediensten die verblijfs- en werkvergunningen uitgeven, en medische en andere certificeringsinstanties gebruiken TOEFL-resultaten voor uitgifte van de benodigde registraties.
Kijk op deze website voor verdere informatie.

Cambridge First Certificate

Het Cambridge English First (FCE) is een halfgevorderd/gevorderd diploma. Het laat zien dat je over de taalvaardigheid beschikt om onafhankelijk en zelfstandig in een Engelssprekend land te kunnen functioneren en dat je lessen of een studie kunt volgen aan academische of hogere beroepsopleidingen.

Het Cambridge English First diploma wordt door duizenden opleidingsinstituten, werkgevers, overheden en andere organisaties over de hele wereld erkend.
Als je voldoet aan de eisen van Cambridge English First level ben je in staat om eenvoudige verslagen te schrijven en om heldere presentaties over jou bekende onderwerpen te geven. Daarom hebben grote internationale bedrijven graag werknemers in dienst die dit examen afgelegd hebben.

Cambridge Advanced

Cambridge English: Advanced (CAE) is een academisch diploma Engels, dat studenten uitrust met de vaardigheden en het hoge niveau van vloeiende beheersing van het Engels die nodig is om op een college of universiteit undergraduate en postgraduate (bachelor, master, PhD, postdoc) programma’s te kunnen volgen. Het behalen van het Cambridge Advanced diploma laat zien dat je in staat bent om effectief op je werk te communiceren en om deel te nemen aan vergaderingen, meetings, academische werkgroepen en congressen.

Het Cambridge English Advanced (CAE) diploma wordt wereldwijd erkend door meer dan 6000 instituten, overheden en werkgevers. Dit zijn een paar van de organisaties die het Cambridge English Advanced diploma erkennen: University of Manchester, UK • University of Toronto, Canada • Northeastern University, USA • University of Melbourne, Australia • Dell • Nestlé.
Het diploma wordt ook geaccepteerd in Ierland en Australië voor visumaanvragen.

Cambridge Proficiency

De Cambridge English: Proficiency (CPE) kwalificatie bewijst dat je het Engels op een zeer hoog niveau beheerst. Het laat zien dat je kunt communiceren met de vloeiendheid en de vaardigheden van een zeer competente spreker van het Engels.

Cambridge English Proficiency (CPE) wordt wereldwijd erkend en het diploma verhoogt de vooruitzichten op een postgraduate studie of een baan op hoog niveau aanzienlijk.
Dit zijn een aantal van de instanties en organisaties die het diploma Cambridge English: Proficiency accepteren: University of Oxford, Groot-Brittannië • University of Queensland, Australië • University of British Columbia, Canada • University of Idaho, USA • Coca-Cola • Vodafone. Het diploma wordt ook erkend bij aanvragen voor studentenvisa bij INIS in Ierland.

Lees dit artikel als je meer informatie over deze Cambridge exams wilt.

Let op:
Het is altijd noodzakelijk om eerst na te gaan bij het instituut waar je je wilt inschrijven of voor de baan waarop je wilt solliciteren of voor een visumaanvraag welk diploma precies vereist is. Daarnaast benadrukken we dat Babel je weliswaar voldoende op alle examens kan voorbereiden maar dat zelfstudie een essentieel onderdeel van de voorbereiding is.
De examens kunnen worden afgelegd in testcenters in diverse steden in Nederland.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle kenmerken van de verschillende examens. De informatie is in het Engels.

Course For who Exam includes Level Valid Accepted by Developed in
IELTS Students or professionals Speaking (face-to-face interview with examiner), writing, listening and reading. B2-C1 2 years 9000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. UK
TOEFL Students and workers applying for visas. Computer based testing speaking, writing, listening and reading skills online. B2-C1 2 years 9000 colleges, agencies and other institutions in over 130 countries. USA
Cambridge First Students or professionals Speaking (face-to-face interview with two examiners), writing, listening and reading (paper- or computer-based). B2 No expiry date. It depends on the institution you will use it for. Around the world. Check your institution. UK
Cambridge Advanced Students (Undergraduate & postgraduate) Speaking (face-to-face interview with two examiners), writing, listening and reading (paper- or computer-based). C1 No expiry date. It depends on the institution you will use it for. 6000 institutions, governments and employers UK
Cambridge Proficiency Postgraduate / PhD students / Senior management level Speaking (face-to-face interview with two examiners), writing, listening and reading (paper- or computer-based). C2 No expiry date. It depends on the institution you will use it for. Around the world. Check your institution. Uk

Nieuwsbrief

Mis niets meer en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Facebook