nlen Login My Babel
Nut-balkje

Babel wint NUT-project van het jaar

Babel wint NUT-project van het jaar

NUT-prijs van het jaarTijdens de jaarlijkse NUT-conferentie van vrijdag 17 maart jl. is het NUT-project van het jaar bekend gemaakt. De prijs is dit jaar naar Babel gegaan voor het project ‘Online NT2-cursussen voor vluchtelingen’.

Het project is opgezet in samenwerking met het UAF om de grote groep vluchtelingen zonder status een kans te geven om Nederlands te leren voordat ze statushouder worden. Een van de juryleden van de VSNU noemt het project: “Een innovatieve oplossing voor het juridische probleem dat vluchtelingen in afwachting van hun status geen toegang tot onderwijs hebben. Zo kan voorkomen worden dat er veel verloren tijd is en vluchtelingen zo snel mogelijk hun leven weer kunnen oppakken.”

Door een grote toename van het aantal vluchtelingen heeft het UAF de komende jaren te maken met een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het aantal cliënten. De asielprocedures duren lang. Zolang vluchtelingen geen verblijfsvergunning hebben, kunnen ze geen DUO-lening aanvragen en niet starten met een taaltraining. Hierdoor verliezen ze kostbare tijd. Om ervoor te zorgen dat deze tijd niet verloren gaat, heeft Babel online taalcursussen ontwikkeld speciaal voor vluchtelingen die nog in de asielprocedure zitten.

In deze cursussen zijn alle onderdelen online, is er schriftelijke en mondelinge interactie met medecursisten, geeft een docent feedback bij opdrachten en beantwoordt hij vragen. Om de cursussen toe te spitsen op de situatie en de leerwensen van de vluchtelingen heeft er eerst een vooronderzoek plaatsgevonden waarbij onder andere bestaande materialen in kaart zijn gebracht, aan de doelgroep zelf is gevraagd wat de specifieke leerbehoeften zijn en is bekeken aan welke technische eisen de cursussen moeten voldoen om in de praktijk gebruikt te kunnen worden. Op basis van de uitkomsten uit het vooronderzoek zijn de online taalcursussen aangepast en verrijkt. Zo wordt er praktische informatie gegeven over het leven in Nederland, zoals informatie over taalniveaus, taalcoaches, diplomawaardering, opleidingen, contact met Nederlanders en solliciteren.

Over het project zegt de Taalunie: “Het project biedt kansen aan mensen op een moment dat ze door de bestaande structuren eigenlijk nog geen kansen hebben. Daarnaast vonden wij de vorm van aanbod een reden om dit project bovenaan te zetten omdat het e-learning ook voor de vluchtelingendoelgroep verder toegankelijk maakt.”

Babel is lid van de Nederlandstalige Universitaire Talencentra. De NUT-leden zijn actieve en dynamische organisaties. Om van elkaar te leren en meer over elkaar te weten is dit jaar voor het eerst de verkiezing van ‘NUT-project van het jaar’ gehouden.

Elk NUT-lid mocht een project nomineren voor de verkiezing. Na de stemming onder de NUT-leden heeft een vakjury uit de top drie de uiteindelijke winnaar gekozen. De vakjury bestond uit een vijftal externe stakeholders (ministerie van OCW, VSNU, Taalunie, Taalsector, EP-Nuffic, EPOS). Selectiecriteria waren onder andere originaliteit, uniciteit, toegevoegde waarde, toepasbaarheid, duurzaamheid, innovatie, interdisciplinaire waarde, efficiëntie en PR-waarde.

Voor meer informatie over de cursussen kunt u terecht op de onderstaande pagina’s:

Nieuwsbrief

Mis niets meer en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Facebook