nlen Login My Babel

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de dienstverlening van Babel, dan kunt u een formele klacht indienen. De klacht dient tijdig, d.w.z. kort na levering van de dienst of het product, naar Babel te zijn verzonden.

Stuur uw klacht per e-mail (info@babel.nl) of brief (Postbus 426, 3500 AK, Utrecht) naar Babel en richt deze aan de Directie. Vermeld duidelijk wat het onderwerp van uw klacht is en op welke medewerker(s) uw klacht betrekking heeft. Als de klacht betrekking heeft op een incident, gelieve het incident te beschrijven en de datum waarop het incident zich voordeed. Binnen vijf werkdagen ontvangt u bevestiging met daarin vermeld de termijn waarop een inhoudelijk antwoord op uw klacht volgt. Deze termijn bedraagt maximaal 28 dagen na ontvangst van de klacht.

De directie van Babel legt per brief of e-mail een oplossing aan u voor. Eventueel is hierover een gesprek mogelijk met de directie. Indien partijen niet tot een oplossing komen kan het geschil aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Bovenstaande informatie betreft een samenvatting van onze klachtenregeling. De volledige beschrijving kunt u opvragen via info@babel.nl.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Facebook