nlen Login My Babel
page-bar-intercultureel

Training Interculturele Communicatie

Training Interculturele Communicatie

Verbeter uw communicatie met collega’s en studenten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond!

“Ik had toch echt met mijn Antilliaanse collega afgesproken dat hij zijn rapport vorige week zou aanleveren. Maar ik heb er nog niks van gezien!”

“Als ik een Chinese student tijdens mijn begeleiding vraag of alles duidelijk is, zegt hij altijd ‘Ja’. Hoe weet ik nou of hij het begrepen heeft?”

In het omgaan met mensen uit een andere cultuur komt u soms voor verrassingen te staan.
De ander reageert op een onverwachte, of zelfs ongewenste manier.

Inhoud training

Aan voor u ongewenst gedrag kan een verschil in basiswaarden tussen u en de ander ten grondslag liggen. Inzicht in verschillende waardensystemen helpt om meer vat te krijgen op interculturele communicatiestoornissen. In deze training neemt u uw eigen waardensysteem onder de loep. Centraal staat bewustheid over, en het ter discussie durven stellen van de eigen waarden en normen: uw èigen culturele bagage. Vervolgens kijken we waar deze mogelijk conflicteert met de basiswaarden uit een aantal andere cultuurclusters.

Nieuwsgierigheid, culturele sensitiviteit en kennis van andere culturen zijn cruciaal in het contact met personen uit een andere cultuur. Ook helpt het als u vrij kunt blijven van oordelen (“hij houdt zich niet aan zijn afspraken, DUS hij is onprofessioneel”) op het moment dat een situatie anders verloopt dan u, op basis van uw eigen waarden, had verwacht. Niet alle intermenselijke fricties zijn terug te voeren op cultuurverschillen. Uiteindelijk heeft u immers te maken met een individu, en niet met een exponent van zijn of haar cultuur. Succesvolle interculturele communicatie vraagt daarom om gevoeligheid en flexibiliteit.

Werkvormen

In de training werken we conceptueel èn vanuit het ervaren. In het eerste en tweede dagdeel behandelen we theorie en tijdens het derde dagdeel simuleren we interculturele gesprekssituaties. Daarvoor werken we met een gespecialiseerde trainingsacteur. Casuïstiek en persoonlijke leervragen worden vooraf geïnventariseerd door middel van een e-mail-intake.

Leerdoelen

Dagdeel 1 en 2: op een aansprekende interactieve manier neemt u kennis van verschillende theoretische modellen met betrekking tot interculturele communicatie.

Dagdeel 3: u oefent concrete situaties met de trainingsacteur en leert door te ervaren.

De training wordt verzorgd door Babel en beslaat drie dagdelen, waarvan één dagdeel met trainingsacteur.

Voertaal

Nederlands

Deze training op maat?Neem contact op!

Bel nu voor vrijblijvend advies

030-227 0008

Uw adviseurs Offerte aanvragen

Nieuwsbrief

Mis niets meer en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Locatie

De trainingen van Babel vinden plaats op de Nieuwegracht en het University College Utrecht. Er is gratis parkeergelegenheid op deze locaties.

Facebook