nlen Login My Babel
Blog

Blog

Belgen en Nederlanders verstaan elkaar, maar ze begrijpen elkaar niet.

Belgen en Nederlanders verstaan elkaar, maar ze begrijpen elkaar niet.

Geschreven door: Sandra, docent Nederlands

In de twee jaar waarin ik in België heb gewoond en gewerkt, heb ik gezien dat er veel culturele verschillen bestaan tussen Nederlanders en Vlamingen. Hoewel ze min of meer dezelfde taal spreken, blijkt dat deze verschillen de grootste rol spelen bij mogelijke problemen in de grensoverschrijdende communicatie.

Wanneer we spreken over cultuurverschillen, zijn er allereerst verschillen die zichtbaar zijn. Vlamingen hechten meer belang aan mooie kleding, begroeten elkaar met een kus (ook de mannen) en drinken gerust twee glazen wijn bij de zakelijke lunch. De grootste cultuurverschillen zijn echter niet direct zichtbaar. Het gaat om waarden die verankerd zijn in wetgeving, onderwijs en opvoeding van de maatschappij waarin je opgroeit. Een opvallend verschil ligt bijvoorbeeld in het omgaan met hiërarchie. In België verwachten medewerkers van hun leidinggevenden dat ze te horen krijgen wat ze moeten doen, terwijl medewerkers in Nederland het liefst zoveel mogelijk eigen inspraak willen hebben. Leidinggevenden in Nederland die een dure auto hebben, kunnen die ook maar het beste drie straten verderop parkeren. Blijkbaar staan de Nederlanders nog steeds flink onder invloed van hun calvinistische waarden. Een ander opvallend verschil ligt in het omgaan met regels. Vlamingen gaan beduidend soepeler om met regels, zijn flexibeler en kunnen beter improviseren. Voor een Nederlander staan de regels echter vast, en daar hoor je je aan te houden. Een vergadering die om negen uur begint, begint om negen uur. Een laatste verschil dat me is opgevallen in mijn België jaren ligt in het omgaan met de verhouding zakelijk versus privé. Over het algemeen tonen Vlamingen meer emoties en zijn sneller geneigd informatie over zichzelf te vertellen buiten de zakelijke context. De uitgebreide Vlaamse zakenlunches zijn bijvoorbeeld bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om te weten met wie je zaken doet. Nederlanders zullen het liever houden bij werkgerelateerde onderwerpen zoals ervaring en opleiding, terwijl de Vlamingen ook vertellen over hun gezinssituatie, waar ze wonen en hun favoriete vakantiebestemming.

In een wereld die steeds internationaler wordt, is het duidelijk dat we ons bewust moeten zijn van mogelijke cultuurverschillen. Nederlanders en Vlamingen hebben dan nog het geluk dat ze dezelfde taal spreken. Bij Babel zijn we ons ervan bewust dat zowel de taal als de culturele achtergronden een grote rol spelen bij goede communicatie. Daarom bieden we niet alleen taaltrainingen, maar ook zakelijke trainingen waarbij er veel aandacht is voor presentatie, normen, waarden en culturele achtergrond.


Facebook

Cursussen & Trainingen

Babel verzorgt taalcursussen voor 13 talen en communicatietrainingen. Bekijk de:

Locatie

De trainingen van Babel vinden plaats op de Nieuwegracht en het University College Utrecht. Er is gratis parkeergelegenheid op deze locaties.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en schrijf je in op onze nieuwsbrief!